Hyreshus
Josefin Dejler

Hyres­förhandlingarna med Byggebo i Oskarshamn AB strandar

Byggebo i Oskarshamn AB (Byggebo) strandar årets hyres­förhandlingar med Hyresgäst­föreningen. Bolaget väljer att lämna ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén som nu kommer att medla mellan parterna.

Hyres­förhandlingarna mellan det kommunala bostadsbolaget Byggebo i Oskarshamn och Hyresgäst­föreningen har strandat, eftersom parterna står för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. Byggebo har lämnat vidare ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK).

- Det är tråkigt när vi inte kan komma överens. Vi har ändå haft ett gott samtalsklimat under förhandlingarna, men ändå tyvärr inte kunnat enas eftersom vi helt enkelt står lite för långt ifrån varandra, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Ärendet kommer nu att behandlas av HMK. HMK medlar och beslutar i förhandlingsärenden mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Byggebo, när parterna inte kan komma överens själva. HMK beslutar om nästa steg, i vissa fall skickar HMK tillbaka ärendet till parterna och Byggebo och Hyresgäst­föreningen måste i sådana fall göra ett nytt försök till att komma överens. I andra fall fattar HMK ett beslut och avgör hur mycket hyrorna höjs.

- Jag har full förståelse för att Byggebo har fått ökade kostnader, men det gäller även för hyresgästerna. Vi befinner oss mitt i en levnadskostnadskris, där många hyresgäster kämpar för att klara sin vardagsekonomi. Det måste vara en intresseavvägning där man också tar hänsyn till hyresgästernas intresse av att kunna bo kvar, säger David Broo.