Kollektiv.
Mostphotos

Presentation av projektgrupp och bakgrund

Så föddes idén till projektet och mer om dem som jobbar inom projektet.

Under 2023 genomfördes en kartläggning av regionens vita fläckar, områden där det inte fanns någon föreningsstyrelse. Syftet med kartläggningen var att kunna ta fram arbetsmetoder som skulle effektivisera bearbetningen av de nio vita fläckarna. Efter kartläggningen beslutade regionstyrelsen om en resursförstärkning vilket mynnade ut i ett fyraårigt projekt, 2024-2027.

Mål: Samtliga vita fläckar ska ha en föreningsstyrelse senast första december 2027.

Personerna bakom projektet

Shiler Patel, projektledare.

Inom kort kommer det fler deltagare i projektgruppen.