Lessebo

Vi i Lessebo

För närvarande finns det ingen Hyresgästförening i Lessebo. Vill du engagera dig, kontakta oss. I föreningsområdet finns det drygt 230 medlemmar.

Lessebo, en del av Hyresgästföreningen i Sydost

Se vad vi gör inom regionen