rapport
Mats Claesson

Regionala rapporter

Här under finner du rapporter från oss.

Unga Vuxnas boende

Hyresgäst­föreningen har nu släppt sin rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2021. Rapporten visar att antalet unga med eget boende ökar. Men trots den positiva trenden är antalet ofrivilligt hemmaboende skyhögt. Hela 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Här kan du läsa om hur det ser ut i Växjö.

Unga vuxnas boende Växjö 2021 
Unga vuxnas boende Blekinge 2021 

Bostadsbolagens ekonomi

Trots coronapandemin har bostadsföretagen fortsatt god ekonomi. Det är lönsamt att äga och förvalta hyresrätter. Både driftnettot och överskottsgraden ökade under 2020 hos allmännyttan inom Hyresgäst­föreningen region Sydost. Allt det och lite till visar region Sydosts rapport om bostadsföretagens ekonomi.

Bostadsbolagens ekonomi 2018-2020

Medlemsundersökningar

Medlemsundersökning 2020

 

Verksamhets­berättelser

Verksamhets­berättelse 2019

Verksamhets­berättelse 2020

Verksamhets­berättelse 2021