Boendeinflytande
Hyresgäst­föreningen

Prioriterade områden - engagera husombud och förhandlings­delegater

Alla föreningar i regionen väljer ut ett eller flera områden som ni vill prioritera under veckan tillsammans med personal från boendeenheten samt med den lokala hyresgäst­föreningen på området, om det finns en sådan. I de prioriterade områdena planerar ni sedan aktiviteter utifrån målen.

Planera aktivitet
Hyresgäst­föreningen

Alla aktiviteter planeras utifrån målen: gemenskap, att värva och engagera medlemmar. Under kampanjvecka 21 kommer vi fokusera mer på vårt 22-mål, om att engagera flera och satsa extra på målgruppen förhandlings­delegater och husombud.

Till er hjälp har ni planeringsmodellen som behöver vara ifylld och inlämnad senast 8 april.

Tjej som funderar
Hyresgäst­föreningen

Material och give aways

Tryckt material
Kampanjgruppen servar med tryckt material till föreningarnas prioriterade aktiviteter:

  • Broschyr ”Bli medlem”
  • Affischer
  • Broschyr ”Bli husombud”
  • Broschyr ”Bli förhandlingsdelegat”

Precis som förra gången kommer det tryckta materialet fördelas till regionens tre kontor. Kampanjgruppen meddelar när det planeras finnas klart för upphämtning.

Personalstöd
Ska ni exempelvis genomföra en aktivitet med temat exempelvis bostadspolitik? Då kan vi se till att någon av våra bostadspolitiska samordnare kan vara med! Utifrån er planering för era prioriterade aktiviteter kommer kampanjgruppen att fördela extra personal som kan hjälpa er inför, under eller efter kampanjveckan.

Söka pengar
Regionstyrelsen vill stötta lokala aktiviteter, där föreningar som vill göra något extra/annorlunda för att engagera nya. Ni kan ansöka om medel från kampanjgruppen, vilka i dialog med regionstyrelsen tar beslut. För att vi ska kunna bevilja er ansökan, krävs att ni skickar in i god tid och att ni beskriver tydligt vad det är ni tänkt göra och vilka ökade kostnader det medför.

Give aways
Kampanjgruppen kommer inte bekosta föreningarnas Give Aways. Vill ni beställa sådant kan ni göra det från Hyresgäst­föreningens webbutik

För utlåning
På våra kontor i Jönköping, Växjö och Linköping finns det till exempel tält, beachflagga, gatupratare med mer att låna. Prata med er boendeutvecklare som bokar hos kontorschefen.