Granne
Hyresgäst­föreningen

Våga ta snacket med den störiga grannen

Som hyresgäst bor vi ofta vägg i vägg med våra grannar. Ibland har du dem både under och över dig också. Att bo nära människor med andra rutiner och liv än vad man själv har, kan ibland medföra krockar. Ibland blir vi störda av våra grannar eller så är vi den som stör andra, kanske utan att vi ens vet om det. Men var går gränsen?

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus behöver vi acceptera ljud som tillhör ett normalt liv. Men, återkommande eller ständigt pågående oljud ska du inte behöva tåla. Vad vi stör oss på i vardagen är väldigt olika och störningar är ett av de vanligaste ärenden som Hyresgäst­föreningen hjälper medlemmar med.

Vad är en störning?

- Man kan säga att ständigt pågående eller tätt återkommande oljud, speciellt nattetid kan räknas som en störning. Det är inte bara oljud som kan utgöra en störning utan även exempelvis kraftiga dofter eller vibrationer skulle kunna utgöra en störning. Vad som stör oss är väldigt individuellt och det blir därför en svår fråga. Enligt hyreslagen så bedöms en eventuell störning utefter en objektiv bedömning där man söker stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Någon särskild hänsyn till människor som är mer känslig än normalt tas således inte. Att människor har olika uppfattning om vad som är störande gör att dessa ärenden är extra svåra att hantera, säger Dennis Rydh, jurist på Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Det första rådet Dennis ger medlemmar som ringer om en störning är att prata med grannen. Ofta upplevs detta som svårt och ett stort steg men Dennis erfarenhet är att mycket löser sig genom ett enkelt samtal.

- Om vi vet vem som bor på andra sidan väggen och kan relatera till varandras vardag så får man en annan förståelse. I de flesta fall vill vi inte störa varandra. Genom ett lättsamt samtal kan störningen ofta upphöra eller så får den som blir störd en förståelse för varför det ibland eller återkommande kommer jobbiga ljud.

Dennis tipsar

  1. Ring på eller haffa grannen i trappuppgången när du är på gott humör. Att ta snacket när just när du blivit störd och är irriterad brukar oftast inte vara en bra idé.
  2. Berätta att du bor precis bredvid och vad det är för ljud du hör. Fråga om grannen känner igen eller vet varför det låter så. Ställ öppna frågor och berätta att det låter som om att dessa ljud kommer från grannen.
  3. Om grannen bekräftar ljuden. Ta nästa steg och våga berätta att du upplever ljuden som störande. Fortfarande utan att anklaga grannen. Lite beroende på vad det är för störning kanske ni kan hitta en lösning som båda tycker känns okej. Handlar det till exempel om att du hör TV:n in till dig eller musik så kanske det är en högtalare som kan flyttas.
  4. I många fall löser det sig och ni kan komma fram till en gemensam lösning. Om grannen i stället väljer att inte bry sig alls och du fortsatt blir störd, är det dags att ta nästa steg.

Steg-för-steg vid störning

  1. Prata med grannen
  2. Felanmäl till din hyresvärd. Är störningen akut: kontakta störningsjouren.
  3. Fråga runt bland grannar om fler upplever störningen.
  4. Om störningarna går att dokumentera, gör det.

Som medlem kan du alltid kontakta Hyresgäst­föreningen för råd och stöd.

Läs mer om störningar här