Glad kvinna lägger pussel
Hyresgäst­föreningen

Fullmäktige region Sydost 2024

Fullmäktige är hjärtat i vår region och det här våra viktiga beslut växer till handling. Fullmäktige är inte bara regionens högst beslutande organ och genomförs enligt Hyresgäst­föreningens stadgar, det är mötet där det tas beslut som banar väg för framtiden. Här finns information om vad som gäller för Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Fullmäktige genomförs 27 april i Nässjö

Som medlem och förtroendevalda kan du vara med och påverka besluten redan innan mötet. Känner du en person som kan passa till ett av uppdragen som blir lediga eller har du ett förslag på förändring/förbättring? Nominera eller skicka in en motion nu. Lite längre ner får du veta hur du gör.

Goda exempel
Hyresgäst­föreningen

Påverka valen

Den regionala valberedningen föreslår kandidater till lediga uppdrag som fullmäktige sedan tar beslut om. Dessa förslag baseras på nomineringar från medlemmar. Här kan du vara med och påverka! Men gör det senast 27 februari.

Mer om nominering och vilka uppdrag som finns för omval hittar du här

Din åsikt räknas

Är du medlem, ledamot i en Hyresgäst­förening eller del av en lokal hyresgäst­förening i Hyresgäst­föreningen region Sydost och har förslag på förändringar eller förbättringar för Hyresgäst­föreningen? Skicka in en motion till fullmäktige senast 27 februari.

Så skriver du och skickar in en motion

Vem har rösträtt?

På fullmäktige deltar mellan 60-150 ledamöter med rösträtt och det är de som fattar besluten på själva fullmäktige. Dessa ledamöter väljs av regionens hyresgäst­föreningar. Hur många ledamöter region Sydost har och hur de väljs kan du läsa mer om i Hyresgäst­föreningens stadgar

---

 

Nominera till fullmäktige senast 27 februari

Vem tycker du ska företräda Hyresgäst­föreningen region Sydost? Det är valberedningens uppgift att föreslå kandidater till fullmäktige men förslagen baseras på nomineringar från medlemmar så här är din chans att vara med och påverka.

Några viktiga detaljer - då är nomineringen giltig:

 • Personen som nomineras ska vara tillfrågad
 • En motivering till nomineringen ska finnas med
 • Nomineringsblanketten ska vara korrekt ifylld och inskickad till valberedningen senast 27 februari

Nomineringsblanketten skickas till valberedningen
Hans Jonsson, Grönadalsgatan 7 CA, 382 44 Nybro
E-post: hasse54@outlook.com

Ladda ner nomineringsblanketten här
Ladda ner nomineringsbrevet här

Följande val är aktuella

Regionstyrelsen, regionordförande

 • Inger Borg, Linköping, valdes för 2 år 2022

Regionstyrelsen, ordinarie ledamöter

 • Susanne Filipsson, Växjö, valdes för 2 år 2022
 • Marie Hellqvist, Linköping, valdes för 2 år 2022
 • Mark Hanzon-Dalling, Jönköping, valdes för 2 år 2022
 • Ulf Eklund, Värnamo, valdes för 2 år 2022

Revisor, ordinarie ledamot

 • Göran Karlsson, Kalmar, valdes för 2 år 2022

Revisorer, ersättare

 • Carleric Malm, Linköping, valdes för 1 år 2023
 • Christina Österberg, Ljungsbro, valdes för 1 år 2023

-------

 

Skapa en förändring – skriv en motion senast 27 februari

Är du medlem, ledamot i en Hyresgäst­förening eller del av en lokal hyresgäst­förening i Hyresgäst­föreningen region Sydost? Då har du chansen att påverka genom att lämna förslag på förändringar eller förbättringar genom att skriva en motion.

Allt startar med en idé. Har du känt frustration, besvikelse, ilska eller förvåning över något som du tror kan förändras? Nu är det dags att fundera över lösningar och vilka som kan vara en del av att förändra detta. Där har du en bra start för att kunna formulera en motion.

Viktiga punkter som behöver vara med i din motion

 1. En rubrik som förklarar innehållet
 2. Sammanfatta kortfattat problemet och lösning
 3. Berätta varför du skriver motionen och gå in mer på ditt förslag på lösning
 4. Föreslå ett beslut
 5. Signera med ort, datum, namn och kontaktuppgifter

Känner du dig osäker? Besök vår utbildningsplattform Lärkan för en snabb genomgång i motionsskrivning.

Skicka in dina motioner via e-post till madeleine.wiback@hyresgastforeningen.se och gör din röst hörd för att skapa förändring.