Kurs
Hyresgäst­föreningen

Engagera och involvera hyresgäster samt värva medlemmar

Som förtroendevald träffar du säkert på hyresgäster och medlemmar varje dag. I trappuppgången, på boendemöten eller på aktiviteter. Ibland vill ni ta hjälp av hyresgäster eller göra dem medvetna om vilka rättigheter eller möjligheter de faktiskt har. Dessa kurser genomförs internt av personal på Hyresgäst­föreningen region Sydost och anpassas efter vad ni önskar prata om lokalt hos er. Välkommen att boka!

Flera av kurserna anordnas under året och du blir kallad/har möjlighet att anmäla dig medan en del av utbudet är något ni kan efterfråga och boka. Kommande kurser hittar du här

Hyresgästers inflytande

Att göra fler hyresgäster medvetna om hur de kan få inflytande över sitt boende är viktigt för att skapa engagemang, gemenskap och trygghet. Det ger möjlighet för hyresgästerna att aktivt känna sig delaktiga och informerade vid olika förändringar.

Vi går bland annat igenom:

  • Hyresgäst­föreningens mål och uppdrag
  • Vad vi menar med inflytande
  • Inflytande på olika sätt
  • Så skapar vi delaktighet och medbestämmande
  • Hur ser det ut hos er idag och hur vill ni gå vidare

Tillsammans tar vi fram en plan för hur ni operativt kan jobba för att engagera fler hyresgäster i inflytandefrågor. Den här kursen/träffen skräddarsys för just ert bostads- eller föreningsområde.

Så engagerar ni hyresgäster

Hyresgästers engagemang utgör hjärtat av Hyresgäst­föreningen och är också nyckeln för hur vi skapar inflytande, trygghet och gemenskap. Men hur gör vi för att engagera och vad finns det för argument till varför man ska engagera sig?

Vi går bland annat igenom:

  • Förutsättningar för engagemang
  • Så skapar vi engagemang
  • En plan för engagemang

Tillsammans tar vi fram en plan för hur ni operativt kan jobba för att engagera fler hyresgäster. Den här kursen/träffen skräddarsys för just ert bostads- eller föreningsområde.

Värva medlemmar

För att nå våra mål behöver vi tillsammans föra värvande samtal när vi pratar med hyresgäster. Hur gör man det? Här får ni tips och trix som gör det naturligt på era aktiviteter.

Kontakt

Hyresgästföreningen

Vill du veta mer eller göra en bokningsförfrågan?

Kontakta oss!

Skicka e-post