Nynäshamn
Jan Backman

Så mycket stiger fjärrvärmepriset på Gotland – går mot strömmen

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. I genomsnitt har fjärrvärmebolagen i landet höjt priserna med 8 procent. Gotlands Energi går mot strömmen med en låg höjning på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningar.  Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 8 procent i landet. Men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.
 
Gotlands Energi går mot strömmen med en prishöjning på 1,9 procent. På Gotland kostar fjärrvärmen nu 960 kr/MWh, vilket placerar Gotlands Energi i mitten av kostnadsligan för fjärrvärmebolagen.
  
– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen. 

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att konsumentskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.  

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall. 
 
Fakta fjärrvärmepriser:  
Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015.) Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.  

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms. 

Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort. 
 
Om undersökningen   
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgäst­föreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.