herobilder-stockholm

Bopolgruppen i Stockholms stad släpper nytt bostadspolitiskt program

Bostadspolitiska gruppen i Stockholm, Bopolgruppen, startade 2017 och består av representanter från varje föreningsområde i kommunen. Den 2 oktober lanserade gruppen ett nytt Bostadspolitiskt program, vilket är en uppdatering av det tidigare programmet från 2020.

Bostadspolitiskt program Stockholms stad

Det nya programmet innehåller förslag på hur Stockholm kan bli bättre och mer hållbart både för dagens och morgondagens hyresgäster. Det lyfter frågor som bland annat berör trygga boendevillkor, ökat inflytande och rättvisa ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende. Behovet av en stark allmännytta, men också frågan om en den alltmer tilltagande bostadsbristen och det akuta behovet av fler hyresrätter med rimliga hyror.  
 
Marie-Louise Folkman, Gunilla Roxby Cromvall och Ylva Fernvall, alla medlemmar i Bopolgruppen, har varit delaktiga vid uppdateringen av det bostadspolitiska programmet. De är överens om att det har varit en mycket bra arbetsprocess. 

Det här arbetet har varit fantastiskt inspirerande! Det finns så mycket kunskap i den här arbetsgruppen och vi har våra olika områden som vi är kunniga i. Ett fantastiskt samarbete helt enkelt, säger Gunilla Roxby Cromvall från föreningen Brännkyrka Hägersten. 

Ylva Fernvall från Östermalm håller med. Hon har varit med både nu och för tre år sedan och har ansvaret för den digitala delen av projektet.  
Det bästa med det här arbetet är att vi jobbar över föreningsgränserna. Vi har haft ett bra samarbete där några av oss har skrivit och andra i gruppen har kommit med mycket bra input.

Dessutom har vi fått god hjälp från regionkontoret med en hel del siffror och granskning. Det har handlat om att både ge och ta. Kill your darlings och allt det där, säger Ylva. Marie-Louise Folkman tillhör Hyresgäst­föreningen Syd-ost. Hon har varit med i Bopolgruppen sedan starten och tycker att arbetet i gruppen fungerar otroligt bra.  
 
Alla visar varandra respekt och deltar på olika sätt. Men när jag läste i genom det förra programmet från 2020 kände jag mig arg. Det är så tydligt att bostadspolitiken har gått åt fel håll sedan dess, att inget har blivit bättre. I stället för att hyresgästfrågor har förändrats till det bättre har vi varit tvungna att lägga till eller utveckla kring nya frågor, som till exempel hotellifiering och trygghet i våra bostadsområden. Det finns mycket samhällskritik i det här dokumentet, sammanfattar Marie-Louise.  
 
Andra viktiga frågor som programmet tar upp är barnperspektivet och frågor som berör miljö och hållbarhet. Förslag i programmet menar bland annat att Stockholm stad kontinuerligt ska utvärdera barnperspektiv i relation till boendemiljöer; både det som byggs och det som riskerar att försvinna. Det är också oerhört viktigt att staden satsar tid och resurser för att skapa socialt hållbara bostadsområden, politiken ska inte i efterhand kunna säga att samhällets resurser var otillräckliga. 

Förhoppningen är att programmet ska kunna användas på många sätt och ända fram till valet 2026. Programmet riktar sig mot flera målgrupper, både medlemmar och hyresgäster, men även politiker.  

Torsdag den 26 oktober anordnas ett frukostseminarium där det nya programmet kommer att presenteras. Intresserad?
Anmäl dig senast 24 oktober till svetlana.nordenas@hyresgastforeningen.se 

Nu finns Stockholms stads nya bostadspolitiska program tillgängligt för nedladdnig och utskrift. Du kan läsa mer och ladda ner materialet på den här sidan.