Hyresgästföreningen Nynäshamn
Foto: Tony Nicander
Ann-Charlotte Lilja och Birgitta Welander delar flygblad

Nynäshamn mobiliserar mot ombildning

I år firar Hyresgäst­föreningen Riksförbundet 100 år. I hundra år har vi kämpat för allas rätt till ett tryggt och bra hem. Men i Nynäshamn startades den första hyresgäst­föreningen faktiskt redan 1915. Nu 108 år senare är Nynäshamns hyresrätter hotade.

Hyresgästföreningen Nynäshamn
Foto: Katrina Winter
Hyresgäst­föreningen Nynäshamn möter kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud

Kommunstyrelsen med ordförande Marcus Svinhufvud (M) i spetsen presenterade ett förslag om att sälja ut så många av Nynäshamns hyresrätter som möjligt. Detta genom ändrade ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Trots protester från Hyresgäst­föreningen och oppositionen klubbades förslaget igenom av kommunfullmäktige den 15 juni 2023.

– Det här gynnar bara de som har det bäst ställt men för de allra flesta kommer det bli dyrare och svårare att få tag i ett boende i kommunen. Det menar Tony Nicander, ordförande i Hyresgäst­föreningen Nynäshamn

Hyresrätterna i Nynäshamn utgör idag drygt en tredjedel av alla bostäder och kötiden är i snitt 4,2 år. Eftersom kommunen inte planerar för någon nybyggnation av hyresrätter i kommer kötiden öka i samma takt som hyresrätter sälj ut och ombildas.

– Nu fortsätter informationsarbetet och vi är väl förberedda inför kommande ombildningserbjudanden från bostadsbolaget.

Björn Raemklang är samordnare av regionens arbete mot ombildning och han är också inställd på att det kan komma att krävas informationsinsatser i Nynäshamn:

– När en ombildningsprocess är aktuell kan vi komma dit och informera och svara på frågor. Sedan är det ju upp till varje enskild hyresgäst att bestämma hur den vill göra. Ofta är det jag och en jurist som tar de möten som arrangerats av antingen enskilda medlemmar, den lokala hyresgäst­föreningen eller som nu Hyresgäst­föreningen Nynäshamn.

Under hela våren mobiliserade Hyresgäst­föreningen Nynäshamn inför kommunens förväntade beslut med informationskampanjer och flera demonstrationer.    

– Vi ger inte upp för det här, säger Tony Nicander, ägardirektiv är inte huggna i sten och kan ändras igen.

Läs mer om hur Hyresgäst­föreningen Nynäshamn mobiliserat i högerspalt (eller nedan på mobilen)