Globen_region Stockholm
Jan Backman

Fullmäktiges årsmöte i region Stockholm

Lördag den 22 april höll Hyresgäst­föreningen Region Stockholms fullmäktige sitt årsmöte. I mötet som även i år var helt digitalt deltog 150 fullmäktigeledamöter från alla 27 hyresgäst­föreningar i regionen. Här följer en sammanfattning och länk till handlingarna.

Mötet genomfördes digitalt med hjälp av mötesplattformen Easymeet Online.

Tack vare ett bra förberedelsearbete, bra föredraganden och föredragandestöd och ett duktigt presidium gick mötet fantastiskt smidigt.

Presidiet utgjordes av mötesordföranden Carolin Evander och Daniel Carlstedt. Mötessekreterare var Aidin Zandian, Viktor Rasch och Athena Papadopoulou.

Redaktionsutskottet var Richard Dazley, Järfälla (sammankallande), Gunilla Roxby-Cromvall, Brännkyrka Hägersten, Ylva Fernvall, Östermalm, Madelaine Hällgren, Södertälje Nykvarn, Claes Sjöberg, Södermalm, Ann-Margarethe Livh, regionstyrelsen och Anna Fairbrass, kontoret.

Verksamhets­berättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse godkändes. 

Regionstyresen beviljades ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes:

Jaana Andersson (omval), Jonas Carlsson (omval), Susanne Edberg (omval),

Per Askebäck (nyval), Jan-Åke Skoog (nyval) och Stefan Uddebrant (nyval).

Till valberedning för två år valdes:

Maj Lovén, Södermalm Tony Nicander, Nynäshamn, Nada Khachnaoui, Nordost och Roger de Robelin, Östermalm. 

Till ordförande för valberedningen för ett år valdes:

Eva Dazley, Järfälla. 

Följande motioner bifölls:

  • Organisationsnummer - Att regionen gentemot förbundet driver frågan om egna organisationsnummer för regioner och föreningar.

  • Stärk föreningsdemokratin med bättre årsmöten - Att regionen tar fram en lathund för föreningar och lokala hyresgäst­föreningar och erbjuder utbildningar för bättre årsmöten.

  • Privata förhandlingarna i regionen - Att det skapas förhandlingsdelegationer för de stora privata fastighetsförvaltningarna(och flera tillhörande att-satser som handlade om inflytande och samarbete)

  • Stärk inflytande för större privata bolag - Att ge regionen i uppdrag att ta fram ett underlag på vilka fastighetsägare som har över 3000 lägenheter över föreningsområdena samt att stötta intresserade hyresgäster och förtroendevalda med samma hyresvärd att starta nätverk med syfte att stärka de boendes inflytande.

  • Underlag inför förhandling - Att regionen tar hjälp av kunniga förtroendevalda och/eller medlemmar samt att regionen driver på och stödjer kravet från treparts­överenskommelsen om att en offentlig hyresstatistik ska tas fram.

Regionstyrelsens förslag till beslut bifölls:

  • Förslag till förhandlingsrutiner.
  • Förslag om att arvoden ska vara oförändrade.
  • Förslag om ett fullmäktige per år.

Läs mer om fullmäktige och ta del av handlingarna