Hyreshus

Framsteg i kärva förhandlingar

Trots att förhandlingarna fortfarande går trögt har vi lyckats teckna överenskommelser om nya hyror med 11 kommuner och deras allmännyttiga bolag. Även flera privata fastighetsägare har valt att komma överens med oss, det berättar Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

Kristoffer Burstedt

Att förhandlingarna om årets hyror har gått trögt känner nog de flesta hyresgäster till. Många hyresgäster undrar säkert också varför det drar ut på tiden.

- Skälet till att förhandlingarna har dragit ut på tiden är att våra motparter har så väldigt höga krav på hyreshöjningar. Uppåt tio procent, vilket vi så klart inte kan acceptera, förklarar Kristoffer Burstedt.

Förhandlarna vittnar om att många motparter inte vill vara konstruktiva i förhandlingarna utan att de verkar vänta in varandra. Flera väntar säkert också på avgöranden i Hyresmarknadskommittén (HMK), som prövar hyrestvister främst mellan allmännyttiga bolag och Hyresgäst­föreningen. Kristoffer Burstedt berättar att det i år har varit ovanligt många bolag som har lämnat förhandlingarna för att låta HMK avgöra.

- Det är som att de inte vågar ta ansvar för hyrorna själva och därför lämnar bort problemet till någon annan. Vi önskar oss ju ett större ansvarstagande än så av bolagen, säger Kristoffer Burstedt.

De uppgörelser som är klara har haft historiskt höga nivåer, mellan 3,5 – 4 procent. Kristoffer Burstedt är medveten om att det för en del grupper kan bli tufft. Men han betonar att vi befinner oss i ett extremt läge på grund av kriget i Ukraina och efterdyningar av pandemin. Vi har en växande inflation, stigande energipriser och en materialbrist som lett till kraftiga kostnadsökningar. Vilket gjort att många bostadsbolag dragit i nödbromsen när det gäller bostadsbyggande.

- Därför har vi i förhandlingarna försökt att vara kreativa och föreslagit tidsbegränsade kristillägg, något de mer ansvarstagande bolagen också har nappat på. Vi hoppas så klart att kunna teckna fler sådana överenskommelser, avslutar Kristoffer Burstedt.