Regionstyrelsen sthlm 2022-23
Foto: Mia Envall

Regionstyrelsen i Stockholm

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan fullmäktiges möten.

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  • regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  • tillsyn över hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet
  • tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionordförande
Susanne Sjöblom 

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Per Askebäck
Susanne Edberg, vice regionordförande
Per Jansson
Jörgen Johansson
Kjell Lindmark
Ann-Margrethe Livh
Anders Möller
Rose-Marie Rooth
Janåke Skoog
Stefan Uddebrant

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Digitalt Öppet hus

Med nystart i höst får du möjlighet att träffa representanter från regionstyrelsen för att diskutera aktuella frågor eller lyfta en fundering du har. 
Datum: Varannan tisdag, jämna veckor. Om det infaller på en helgdag, ställs mötet in.
Tid: 18.00-18.50

Förslag

Till regionstyrelsens kan du skicka dina förbättringsförslag.   

Etik- och moralgruppen i region Stockholm

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.