Styrelsen

Regionstyrelsen i Stockholm

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan fullmäktiges möten.

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  • regionens och hyresgäst­föreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  • tillsyn över hyresgäst­föreningarnas och de lokala hyresgäst­föreningarnas verksamhet
  • tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionordförande
Susanne Sjöblom 

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Per Askebäck

Karolina Berntsson

Bengt-Arthur Brewitz

Susanne Edberg, vice regionordförande
Gunilla Forslund

Madelaine Hällgren
Jörgen Johansson

Ann-Margrethe Livh
Anders Möller

Janåke Skoog
Stefan Uddebrant

Ersättare i regionstyrelsen 

Alireza Azarbad

Anne-Cathrine Persson

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm@hyresgastforeningen.se

 

Välkommen på digitalt öppet hus med regionstyrelsen 

Kom och digitalt träffa representanter från regionstyrelsen för att diskutera aktuella frågor eller lyfta funderingar som finns.

Digitalt öppet hus är regionstyrelsens regelbundna träffar utan dagordning och fasta punkter, här kan du som medlem eller förtroendevald prata fritt om det du känner för.

Datum under vårterminen 2024: 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 5 mars, 19 mars,  2 april, 16 april, 14 maj, 28 maj, 11 juni.

 

Förslag

Till regionstyrelsens kan du skicka dina förbättringsförslag.   

Etik- och moralgruppen i region Stockholm

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.