Workshop för förtroendevalda

Region Stockholms valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Du kan när som helst under året lämna in en nominering till valberedningen.

Mer om valberedningen i Region Stockholm här

Kontakt: valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Valberedningen består av 7 ledamöter

Eva Dazley, Järfälla ordförande

Britt-Marie Löfdahl, Solna

Arne Tärnblom, Huddinge

Maj Lovén, Södermalm

Tony Nicander, Nynäshamn

Nada Khachnaoui, Nordost

Roger de Robelin, Östermalm

Mer om valberedningren i Region Stockholm