Workshop för förtroendevalda

Region Stockholms valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Du kan när som helst under året lämna in en nominering till valberedningen.

Kontakt: valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Valberedningen består av 7 ledamöter

Ordförande Eva Dazley, Järfälla 

Pia Malmros, Gotland 

Lollo Nordborg, Haninge

Maj Lovén, Södermalm

Tony Nicander, Nynäshamn

Nada Khachnaoui, Nordost

Roger de Robelin, Östermalm