Hyresgästförening
Hyresgäst­föreningen

Föreningsstyrelse

Genom att vara med i föreningsstyrelsen i en Hyresgäst­förening kan du få större möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen där du bor.

Föreningsstyrelsen arbetar över ett större geografiskt område än den lokala hyresgäst­föreningen. Ofta handlar det om en kommun, ibland flera kommuner eller en stadsdel.

Det är medlemmarna som väljer styrelsen i Hyresgäst­föreningen och du har därför hyresgästernas mandat att jobba för dem och driva frågor som är viktiga. 

I en Hyresgäst­förening har du möjligheten att jobba för att påverka kommunens politiker och att skapa opinion för frågor som är viktiga för hyresgästerna. Det kan till exempel handla om att driva på för att det ska byggas fler hyresrätter där det är bostadsbrist.

För att bli invald i en föreningsstyrelse behöver du gå på årsmötet. Alla medlemmar i området blir kallade till årsmötet, som hålls under mars månad.