En kille står i en hiss.

Nätverket hyresgäster som bor hos en bostadsrättsförening

Är du hyresgäst och bor i en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening? Här hittar du mer information om Nätverket hyresgäster som bor hos en bostadsrättsförening.

Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt är något som tiotusentals hyresgäster i Stockholms­regionen upplevt, ofta under slitsamma omständigheter. När ombildandet är ett faktum bor hyresgästen kvar med exakt samma rättigheter som tidigare, men med en ny hyresvärd. Styrelsen för bostadsrättsföreningen har många gånger sämre kunskaper om sina skyldigheter än en traditionell hyresvärd, alltså en ägare av en hyresfastighet.

På Hyresgäst­föreningen har vi sett att de medlemmar som bor som hyresgäster hos en bostadsrättsförening är överrepresenterade bland de enskilda medlemsärenden som handläggs på juridiska enheten. Likaså är de överrepresenterade bland ärenden som avgörs i hyresnämnden.

För att möta behovet hos denna stora grupp bildade Hyresgäst­föreningen region Stockholm ett nätverk under hösten 2022. Det är ett nytt sätt att organisera hyresgäster, inte bara medlemmar, för Hyresgäst­föreningen.

Regionens anställda har anordnat seminarier, digitala och fysiska, med förhandlare, jurister och andra experter på olika teman som berör hyresgäster som bor hos en bostadsrättsförening. Nätverksträffar anordnas där nätverkets deltagare planerar aktiviteter och sätt att förbättra situationen för berörda hyresgäster.

Nätverkets främsta plattform för kommunikation är Facebookgruppen Hyresgäster som bor hos en bostadsrättsförening. Syftet är att vara ett forum där hyresgäster sprider kunskap och delar erfarenheter med varandra.

Är du hyresgäst och bor i en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening? Gå med i nätverket och hjälp det att växa, utvecklas och arbeta för ett bättre boende.

Är du intresserad, maila till cecilia.landmark@hyresgastforeningen.se eller emma.jonsson@hyresgastforeningen.se

 

Läs artiklar som Hem & Hyra har skrivit i ämnet:

Hem & Hyra 8 september 2023 

Hem & Hyra 8 september 2023 

Hem & Hyra 19 september 2023 

Hem & Hyra 31 mars 2022

Hem & Hyra 31 maj 2022

Hem & Hyra 26 januari 2021