hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Var med och försvara hyresrätten

Hyresgäströrelsen står inför stora utmaningar och Solna agerar för att möta dessa.

Även om hotet om marknadshyra avvärjdes 2021, har vi nu en regering som leds av marknadsliberaler. Vi har otydliga lagar på hyresområdet och en rättsapparat som för det mesta dömer till hyresvärdarnas fördel. Det blir särskilt tydligt vid renoveringar och så kallade renovräkningar där hyrorna efter renoveringen kan öka med mer än 50 procent. Vi har en hotellverksamhet som brer ut sig där, hyreslägenheter omvandlas till hotell med skyhöga hyror. Vi har en grundläggande orättvisa som beror på att staten ger rotavdrag och ränteavdrag på över 30 miljarder kronor per år till ägt boende men inget till hyrt boende. Vi har hungriga hyresvärdar där många gör höga vinster. Vi har svår bostadsbrist som driver upp priser och hyror.

I Solna kommun har vi efter 24 år fått ett nytt styre, som vill göra det mer rättvist att bo även för hyresgäster. Deras lokala ”regeringsförklaring” bifogas här om du vill läsa mer. Den ger hopp om nya bostäder. Den ger hopp om ökat inflytande för hyresgäster. Solna leds av fyra partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, där Socialdemokraterna är störst och innehar ordförandeposten genom Sara Kukka-Salam, liksom ordförandeposten i vår bostadsstiftelse Signalisten genom Jimmy Blomqvist Larsson.

Hyresgäst­föreningen Solna kommer att begära överläggningar med den nya majoriteten för att diskutera våra krav om att stiftelsen Signalisten skall leva upp till sina stadgar och inte driva upp hyrorna i Solna, men även om ökat byggande, bromsa/stoppa att lägenheter blir hotell, och varsamma renoveringar. De årliga förhandlingarna om hyreshöjningar i Solna pågår, men ännu är inga avtal slutna.

Hyresgäst­föreningen Solna kommer att jobba för att få fler medlemmar och fler medlemmar att bli aktiva i hyresgäst­föreningen. Vår största chans att påverka, är att vi är många och att vi därigenom också kan vara välinformerade om vad som pågår i våra fastigheter och därmed kan reagera i god tid.

Ett sätt är att bilda nya lokala föreningar, men också att få fler som ställer upp i våra förhandlingsdelegationer och som husombud.

 • För dig som är aktiv i Solna
  Möte för förtroendevalda i Solnaföreningen tisdagen den 7 februari kl 18.30. Se också särskild kallelse. Plats: Ankaret på Hagalundsgatan 33, nedre botten.
 • Möte för nya medlemmar
  Möte för nya medlemmar har Solnaföreningen onsdagen den 8 mars kl 18.30 i lokalen Ankaret, Hagalundsgatan 33 NB. Vi är tacksamma för anmälan här!
 • Hyresgäst­föreningen Solna håller årsmöte torsdagen den 23 mars kl 18.30 på Park Inn Hotell i Solna centrum. Då kommer också Sara Kukka-Salam, Solnas kommuns nya regeringschef att tala om bostadsfrågorna i Solna. Anmäl gärna i förväg om du kommer, klicka här!
 • Den 8 -12 maj kommer Hyresgäst­föreningen i hela landet ha aktiviteter för att göra föreningen känd och värva nya medlemmar. Planering pågår, vi återkommer!
 • Vill du bli aktiv i föreningen? 
  VALBEREDNINGEN, som ska föreslå ny styrelse mm till Solnaföreningens  årsmöte,  behöver få tips på lämpliga kandidater som kan/vill medverka i vårt arbete. Sammankallande i valberedningen är Boel Carlsson som du kan nå på boel48carlsson@hotmail.com  eller sms/tel: 076-293 49 69. Nomineringar till uppdrag i föreningen skall vara inne till valberedningen senast den 23 februari.

Britt-Marie Löfdahl
Ordförande i Hyresgäst­föreningen Solna

 
Följ oss på Facebook!