Demonstration mot renovräkningar
Jan Bagge
Demonstration utanför Solna stadshus i december2019

Öppet brev till Solnas politiker

"Demokratin får stå åt sidan när den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten i dagarna beslutat att skicka sina planer vidare till hyresnämnden för att få igenom ett beslut som saknar stöd hos de boende!"

Vilket samhälle vill vi ha – ett som är präglat av demokrati och humanism? 

Endast 22% av de boende i Bergshamra stödjer Signalistens upprustnings- och ombyggnadsplaner. Demokratin får stå åt sidan när den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten i dagarna beslutat att skicka sina planer vidare till hyresnämnden för att få igenom ett beslut som saknar stöd hos de boende!
Planerna är att riva ut allt i lägenheterna för att få tillstånd att chockhöja hyrorna med över 60%! Det är så man med råge finansierar ett stambyte som egentligen skall bekostas av fastighetsägaren. 

Det är djupt odemokratiskt eftersom de berörda inte alls fått yttra sig om upplägget som leder fram till de stora hyreshöjningarna. Under mer än ett år har vi i Bergshamragruppen protesterat och lagt motförslag utan gehör. Den dialog som Signalisten genomfört har bara gällt detaljer som tapeter, färgval etc. Erfarenheterna från Ritorp där konceptet prövats tidigare, visar att effekten blev att 70% av de boende inte blev kvar i sitt bostadsområde. 

Att slå sönder tillvaron för så många är inhumant. Många av de boende får nu också gå och ängslas i ytterligare flera år innan de får sin dom. Man slits emellan förtvivlan över ett års evakuering, två flyttar och sedan en hyra som man troligen inte klarar av, och hoppet om att bo kvar. Antingen genom att hyresnämnden skall avvisa ombyggnaden eller att politikerna i Solna stadshus skall ta intryck av de boendes behov och krav och leva upp till allmännyttans traditionella uppgift: ”att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp”. Eller som det står i Signalistens egna stadgar leverera ”enkelt och praktiskt inredda lägenheter….. till lägsta möjliga pris”.

Det finns alternativ till denna totalrenovering, som är både dyr och hårt miljöbelastande. Flera stora aktörer har valt detta, särskilt i allmännyttan, vilket också rekommenderas av både allmännyttans och de privata fastighetsägarnas riksorganisationer; nämligen att driva renoveringen i samråd med Hyresgäst­föreningen och de boende. Den svenska modellen där båda parter har intresse av goda bostäder. Hyresgäst­föreningen har länge försökt att få till stånd ett sådant samrådsavtal med Signalisten. 

Vid Solnas senaste fullmäktige protesterade oppositionspartierna mot de stora hyreshöjningar och dess konsekvenser. Intressant inte minst mot bakgrund av mycket goda finanser i bostadsstiftelsen med en soliditet på över 50% (90% om man beaktar fastigheternas marknadsvärde) 

Överdriven upprustning och chockhöjda hyror är både en nationell och global problematik som bl a FN:s sändebud i bostadsfrågor har uppmärksammat Sverige på. Danmark stiftat lagar mot så här stora hyreshöjningar. Det som är unikt i Solna är att det är allmännyttan som driver denna hyreskostnadsutveckling. Uppmuntrade av detta har nu också de privata värdarna i Solna vädrat morgonluft och följer efter med liknande upplägg och krav som Solna kommuns stiftelse. Den väntade effekten kan bli en socioekonomisk utrensning, eller ren klasspolitik som man sa förr. Vi trodde att vi lämnat detta bakom oss. 

Det kan inte vara rimligt att man måste äga sin lägenhet för att ha inflytande över sin möjlighet att bo kvar i sitt hem! Inte ens om man betalat sin hyra troget, i över 50 år sitter man säkert. Det är inte humant att driva människor från hus och hem, när vi alla vet att det finns goda alternativ för att göra stambyten och hålla fastigheterna i gott skick. 

Coronakrisen och dess långtgående inverkan på ekonomin, liksom byggande av en hållbar framtid för kommande generationer ger utrymme för eftertanke. Samråd och samarbete borde vara svaret. 

Bergshamragruppen för sansade renoveringar 

Jan Bagge e.u.
Ordförande

Svar kan skickas till undertecknad på Björnstigen 36, 170 72 Solna.