Sollentuna
Jan Backman

Hyresgästföreningen Sollentuna!

Välkommen att kontakta oss i Hyresgästföreningen Sollentuna!

E-post

Ordförande:
Thomas Axelsson

thomasaxelsson61@hotmail.com

Verksamhetsutvecklare:
Johan Flyckt

johan.flyckt@hyresgastforeningen.se

Telefon

Thomas Axelsson 070-653 56 86

Johan Flyckt 010-459 19 49

Följ oss på Facebook

Hyresgästföreningen Sollentuna på Facebook

Vår hemsida

www.hgfsollentuna.se