Lidingo
Tomas Ehrnborg
Lidingö. Larsberg, Bodal, Baggeby och Torsvik

Lokala hyresgästföreningar

I Lidingö finns det flera lokala hyresgästföreningar som arbetar för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna. Välkommen!

Lokala hyresgästföreningen Torianerna

Lokala hyresgästföreningen Holaveden

Lokala hyresgästföreningen Jupiter/Merkurius

Lokala hyresgästföreningen Bergsätra

Lokala hyresgästföreningen Larsberg