Äldre mans händer
Mostphotos

Värna även hyresgäster i coronatider

I tider då vårt samhälle ställer om på grund av den pågående pandemin är det viktigt att vi alla hjälps åt och förebygger svåra konsekvenser för medborgarna. Olika åtgärder sätts nu in bland annat för att underlätta för ägt boende. Vi vill flagga för vikten av att inte glömma den stora gruppen hyresgäster. Vi möter många som är oroliga över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av eventuellt inkomstbortfall.

De som nu drabbas av uppsägningar och varsel tillhör bland annat hotell-, restaurang- och turistbranschen, en utsatt grupp eftersom många av dem har osäkra anställningar. Dessa grupper är överrepresenterade bland hyresgäster. För att underlätta för landets tre miljoner hyresgäster, och för det fortsatta bostadsbyggandet, föreslår Hyresgäst­föreningen ett stödpaket.

Statliga åtgärder för att motverka hemlöshet

 • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
 • Höj, tillgängliggör och gör det lättare att få bostadsbidrag.
 • Ökade resurser till Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg. 
 • Statliga åtgärder för ett fortsatt bostadsbyggande.
 • Statliga topplån till låg ränta.
 • Utökat investerings­stöd (utökad volym).
 • Generösare kreditgarantier.

Hyresvärdarnas åtgärder för att motverka hemlöshet

 • Hyresrabatter/Hyresfria månader så länge coronakrisen pågår.
 • Ha överseende med sena hyresinbetalningar.
 • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att coronakrisen är över.
 • Stopp för uppsägningar/vräkningar.

Låt oss tillsammans hjälpas åt så att alla grupper i vårt samhälle kan ha ett tryggt boende, även efter denna utmanande period.

Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region södra Skåne
Merete Sundholm, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region norra Skåne