Glad tjej med glasögon
Mostphotos

Skriv motioner och nominera till regionstyrelsen i södra Skåne

Nu kan du som medlem nominera personer för styrelseuppdrag och lämna in motioner för region södra Skånes fullmäktigemöte 2021. Ta vara på möjligheten att påverka genom att fram till 28 februari 2021 skicka in nomineringar och motioner!

Datum till regionens fullmäktigemöte 2021 är satt till torsdag den 29 april, men kan ändras beroende på utvecklingen av Covid-19. På mötet är det val av ledamöter till regionstyrelsen och revisorer. På mötet tas även beslut om inskickade motioner. 

Nominera person för uppdrag i regionstyrelsen

Regionstyrelsen är mellan fullmäktigemötena regionens högsta beslutande organ och den har en viktig roll i den stora utmaningen att visa mod och förmåga att tänka nytt. Arbetet i regionstyrelsen innebär bland annat att man arbetar efter de mål och inriktningar som har beslutats på regionfullmäktige och på förbundsstämman. Regionstyrelsen har även tillsyn över hyresgäst­föreningarnas, de lokala hyresgäst­föreningarnas och husombudens verksamhet och den fattar beslut om till exempel regionens och hyresgäst­föreningarnas ekonomi, organisationsutbyggnad och föreningsövergripande frågor. Personer som sitter i regionstyrelsen har med andra ord ett mycket viktigt uppdrag att utföra.

Så här nominerar du

En nominering av en person till regionstyrelsen ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå vilket uppdrag som nomineringen avser. Du kan nominera dig själv, eller annan person som du tycker passar. Den person som nomineras ska vara tillfrågad och villig att ställa upp för att nomineringen ska vara giltig.

Nominering ska innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer till den som nomineras
 • Meritförteckning och eventuella referenser
 • Motivering till vad du, eller den person som du nominerar, har att tillföra till region södra Skånes styrelsearbete

  Nomineringar till val av regionstyrelse ska vara regionens valberedning, Christina Nordin, tillhanda senast den 28 februari 2021.

  Skicka till: 
  E-post: christina.a.nordin@hotmail.com
  Postadress: Christina Nordin, Hallasvängen 23, 231 65 Trelleborg

Vill du nominera personer till att arbeta i regionens valberedning?

Nominering ska innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer till den som nomineras
 • Meritförteckning och eventuella referenser
 • Motivering till vad du, eller den person som du nominerar, har att tillföra till region södra Skånes styrelsearbete

Nomineringar till val av regionstyrelse ska vara Alberto Echenique tillhanda senast den 28 februari 2021.

Skicka till: 
E-post: echenique.alberto@gmail.com
Postadress: Alberto Echenique, Staffans gränd 6B, 222 23 Lund

Lämna in motioner

Har du tankar om vilka frågor Hyresgäst­föreningen ska arbeta med? Har du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Inför regionens fullmäktigemöte kan alla medlemmar vara med och påverka genom att lämna in motioner. Motionerna är en del av vår demokratiska process och utvecklar vår organisation framåt. Motionerna kan handla om både stort och smått.

Tips när du skriver en motion

 • Börja med en enkel rubrik
 • Beskriv vad motionen handlar om – en bakgrund (anledning till att du skriver motionen) och en lösning (beskriv hur ditt förslag ska förändra ett problem eller situation)
 • Formulera det du vill att det ska beslutas om, gärna som en så kallad att-sats)

  Regionstyrelsen ska ha motionen senast 28 februari 2021.

Skicka till:
E-post: patrik.ruppel@hyresgastforeningen.se
Postadress: Hyresgästförenngen region södra Skåne, att: Patrik Ruppel, Fersens väg 9, 211 42 Malmö