Kenneth Gustavsson Dan Nicander
Hyresgäst­föreningen

Debatt: Det finns en bättre väg att gå än marknadshyror

Fri hyressättning, eller marknadshyror i nyproduktion som det egentligen handlar om, skulle inte leda till fler bostäder i Skåne som människor med vanliga inkomster har råd att efterfråga. Det skulle i stället leda till kraftiga hyreshöjningar. Det finns en bättre väg att gå. Hyresgäst­föreningen och bostadsmarknadens aktörer är en del av lösningen till att alla ska kunna efterfråga ett tryggt boende.

Hyresgäst­föreningen i södra Skåne har tagit initiativ till projektet ”1 000 ungdomsbostäder” till mer rimliga hyror. Tillsammans med Malmö kommun, fastighetsägare och byggproducenter arbetar vi med förslag som kan bromsa kostnadsutvecklingen för nyproducerade hyresrätter.

I normala fall när Hyresgäst­föreningen förhandlar hyror kommer vi in i slutet av byggprocessen, men med ”1 000 ungdomsbostäder” tillgodoser vi hyresgästernas intressen redan innan första spadtaget sätts i marken. Det är bostäder för unga som ska byggas i Malmö, och därför har vi samlat in deras behov och önskemål. 

Genom att sätta en maxhyra på lägenheten och bygga utifrån den förutsättningen krävs effektivisering. Det innebär dock en rejäl förändring i synsätt och arbetssätt för branschens aktörer och stadens olika förvaltningar. Det krävs mer samverkan och att alla är beredda att ge och ta för att kunna sänka kostnaderna.

Att motivera fri hyressättning i nyproduktion för fler bostäder som människor med vanliga inkomster skulle ha råd att efterfråga vittnar endast om djup okunskap eller möjligen ohederlighet i debatten.

Hyresgäst­föreningens rapport ”Är det en bra affär att äga hyreshus?” från 2018 om privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne, visar att den genomsnittliga vinsten per hyreskrona är 22,3 procent. Det motsvarar 19 445 kronor i vinst per år för en typlägenhet i Malmö med 3 rum och kök. Fastighetsägande i just nyproduktion är ännu mer lönsamt.

Den svenska modellen för hyressättning bygger på kollektivt förhandlade hyror genom parterna på bostadsmarknaden, bruksvärdesprincipen som speglar hyresrättens läge, standard, kvalitet och service för att sätta nivån på hyran samt ett starkt konsumentskydd i form av lagstadgad besittningsrätt för en skötsam hyresgäst. Modellen har under årtionden tjänat både samhället, fastighetsägaren och den enskilde väl. Den skapar stabilitet i ekonomin, både nationellt, i affärskalkylen och hemma vid köksbordet.

I länder där hyror sätts genom fri hyressättning har bostadsbyggandet inte ökat. Bostadsbyggandet motsvarar inte på något sätt befolkningens behov. Däremot har hyror för nybyggda hyresrätter skjutit i höjden. Tyskland är det senaste exemplet på att politiken måste gå in och reglera kraftigt ökade hyror just för att folk ska ha råd att bo. Vi ser också att länder med fri hyressättning har en stor sektor av sociala bostäder för människor som inte har råd att bo i det vanliga bostadsbeståndet. Segregeringen cementeras, bokstavligt talat.

Marknadshyror är inte, och kommer aldrig att vara, lösningen för att fler ska kunna efterfråga bostäder till rimliga hyror. Vi kommer i stället att fortsätta ta initiativ och samverka med andra aktörer i konkreta byggprojekt i Skåne för att få fram bostäder med rimliga hyror. Vi förväntar oss att övriga parter på den skånska bostadsmarknaden samt kommunerna gör detsamma. Sist men inte minst behöver regering och riksdag bedriva en offensiv bostadspolitik för att alla ska kunna ha rätt till en bostad, ett eget hem.

Kenneth Gustavsson
Regionordförande Hyresgäst­föreningen Region södra Skåne

Dan Nicander
Regionchef Hyresgäst­föreningen Region södra Skåne

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 13 juli 2020.