Lomma karta
Mostphotos

Debatt: Det behövs fler hyresrätter i Lomma

Det normala ska vara att äga sin bostad, enligt Moderaterna i Lomma. Därmed blir det onormala att inte äga sin bostad. I vår är det dags att uppdatera kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning i Lomma. Då får kommunen ett bra tillfälle att blicka framåt för att bana väg för de bostäder som lommaborna så väl behöver. Moderaterna, det största partiet i Lomma, anser att det är lagom med en nybyggnation på endast 10 procent hyresrätter.

Ett argument för att inte ha för många hyresrätter skulle vara att hyresrättsområden ökar otryggheten och att om man äger sitt boende tar man bättre hand om det. I Sverige bor det cirka 3,8 miljoner människor i hyresrätt. Moderaternas uttalande är både sorgligt och visar ett mått av okunskap om bostadsmarknadens roll och funktion.

Det har nog inte undgått någon att det finns en stor bostadsbrist i hela Sverige. 243 kommuner av 290 saknar bostäder och Lomma är en av dem. Speciellt hög är bostadsbristen hos unga i Sverige. Hela 27 procent av Sveriges unga vuxna bor idag hemma hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen sedan Hyresgäst­föreningen började mäta bostadsbristen bland unga 1997. Det finns många exempel på när unga tvingats tacka nej eller avstått från att söka jobb eller utbildning de senaste åren på grund av bostadsbrist. 35 procent av de unga som har flyttat hemifrån har dessutom inkomster som ligger under Konsumentverkets absoluta lägstanivå på 6 350 kr i månaden efter att boende är betalt. Hur menar Moderaterna att alla dessa ska ha råd att köpa en bostad?

Med 11 procent är Lomma redan den kommun i Skåne som har lägst andel hyresrätter. Snittet i Skåne är 38 procent. Dessutom finns det inget kommunalt bostadsbolag kvar, detta försvann 2008 då Lomma kommun sålde sitt allmännyttiga bostadsbolag till Stena Fastigheter. Därmed försvann Lomma kommuns eget verktyg för att kunna erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ålder och storlek på hushållet.

Hyresgäst­föreningens rapport ”Mångfald och segregation” visar att hyresrättstäta områden har större mångfald än de som domineras av bostadsrätter eller äganderätter. Moderaterna påstår att det inte finns någon segregation i Lomma, att detta är något som endast andra kommuner har problem med. Ordet segregation betyder i sin grund ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”. Om man endast vill bygga för personer som kan och vill äga sitt boende kan det endast ses som segregation.

Hyresrätten passar i alla skeden i livet. I dag har många företag svårt att rekrytera arbetskraft eftersom utbudet av bostäder, framför allt hyresrätter, är begränsat. Fler hyresrätter ger ökad möjlighet till rörlighet och det ger i sin tur fler jobb. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för den som vill bo en kortare tid och för den som har hittat hem. Det är enkelt att byta lägenhet när livssituationen förändras utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser. Fler hyresrätter ökar friheten, självbestämmandet och tryggheten. Hyresrätten är viktig både för den enskilde och för hela samhället.

Bara några små tips till politikerna i Lomma kommun.

Kenneth Brunhoff, föreningsordförande, Hyresgäst­föreningen Burlöv/Lomma/Staffanstorp

Debattartikeln är publicerad i Skånska Dagbladet 1 mars 2021.