Lägenhetsfönster
Mostphotos

Debatt: Skånes hyresgäster behöver hjälp

Just nu och i kölvattnet av Coronapandemin förlorar många människor sina jobb, får svårigheter att betala sin hyra och som konsekvens tvingas de till desperata utvägar som att betala mat på kredit. Vi har ställt om vår organisation för att vara en relevant folkrörelse som rör sig parallellt med samhällsutvecklingen. Men den ekonomiska krisen bland landets hyresgäster även i Skåne kräver politiska lösningar.

De som nu drabbas av uppsägningar och varsel tillhör bland annat hotell-, restaurang- och turistbranschen, en utsatt grupp eftersom många av dem har osäkra anställningar. Dessa grupper är överrepresenterade bland hyresgäster.

Vi har hittills ringt till 200 000 av våra medlemmar i vårt projekt Goda Grannar under Coronakrisen. Vår senaste undersökning visar att 7 av 10 hyresgäster känner en stor oro för att klara sin privatekonomi. 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin. Hyresgäst­föreningen får också in 150–250 samtal per vecka från hyresgäster där merparten handlar om en oro över att inte kunna betala sin hyra.

Det finns en låg kännedom hos allmänheten om gällande rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Vi vädjar därför till hyresvärdar i Skåne att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjuda dem hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner.

Vi har ställt om för att möta upp krisen och tagit initiativ till ett trettonpunktsprogram. Nu är det dags att regering och kommun gör sin del för att sätta in lösningar. Vi vill se en hyresfond dit hyresgäster på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran. Vi vill även se hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar.

Som resurserna ser ut nu kommer ett ökat tryck bli svårt att ta hand om. Ansvaret kommer sannerligen att hamna hos redan pressade skånska kommuner.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgäst­föreningen

Merete Sundholm, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region norra Skåne

Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region södra Skåne

Debattartikeln publicerades i Kristianstadsbladet 16 juli 2020.