Sveriges Rikes lagbok
Hyresgäst­föreningen

Välkomna in i matchen, Fastighetsägarna

Sitt inte på läktaren och kritiserar, våga er in på isen istället.

Fastighetsägarna Mittnord sitter på läktaren och hojtar, kritiserar och anklagar Hyresgäst­föreningen för dålig spelförståelse. Sätt på hjälmen och våga er ut på isen istället.

I ett utspel i Västerbottens-Kuriren saluför Fastighetsägarna Mittnord ännu en gång felaktigheten att Hyresgäst­föreningen har ett lagstadgat veto mot hyreshöjningar. I en förhandling har varken den ena eller den andra parten något veto och det borde Fastighetsägarna ha koll på. Beror detta uttalande på ren okunskap eller har vi bara fått se ett ovanligt klumpigt självmål?

Påståendet att vi ”anser att hyran i nya bostäder ska vara oförändrad i 15 år” stämmer inte heller, Fastighetsägarna försöker helt sonika lägga ord i vår mun.

Bakgrunden till dessa felaktigheter är att Fastighetsägarna vill höja några av Umeås högsta hyror ytterligare. Det rör sig om cirka 1500 nyproducerade lägenheter, med hyror som redan idag alltså ligger väsentligt högre än det övriga beståndet i staden. Vi anser att dessa höjningar blir orimligt höga och har därför presenterat ett antal förslag till förhandlingslösningar. Fastighetsägarna har dock i vanlig ordning valt att lämna förhandlingsbordets spelplan och istället bänka sig bekvämt på läktaren.

För nyproducerade lägenheter kan hyran bestämmas enligt ett system som innebär att fastighetsägaren ska kunna räkna med att hyran kommer att ge kostnadstäckning och en rimlig vinst under 15 år. Under den tiden får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten.

Hyresgäst­föreningen är mån om att ta ansvar för att infasningen av dessa nyproducerade lägenheter i den befintliga hyresstrukturen ska fungera, även på sikt. Tyvärr är motparten inte lika mån om att nå en överenskommelse om vad som är rimligt och skäligt, utan väljer att försöka tvinga sin vilja igenom i hyresnämnden. Det vore naturligtvis bättre om Fastighetsägarna koncentrerade sig på det egna spelet, istället för att gnälla hos domaren.

I Umeå råder bostadsbrist och det byggs mycket nytt. Att vilja höja några av de högsta hyrorna ytterligare, mitt under en pågående pandemi, är dock inte att ta ansvar för hyresrättens framtid. Fastighetsägarna Mittnord förhandlar dock hyran för knappt hälften av de privatägda lägenheterna i staden och lyckligtvis har inga andra aktörer i Umeå valt att ta ut eventuella kostnadsökningar i form av höjd hyra i nyproducerade lägenheter.

Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi välkomnar en konstruktiv dialog, gärna där Fastighetsägarna deltar vid förhandlingsbordet. Att sprida felaktigheter om veto är inte särskilt konstruktivt, låt oss istället vara professionella, ta gemensamt ansvar och bygga broar för framtiden.

Kerstin Granberg Lundgren, Ordförande Hyresgäst­föreningen Södra Västerbotten

Elisabeth Ennefors, Förhandlingschef Hyresgäst­föreningen Norrland

Denna text är ett svar till Fastighetsägarna i VästerbottensKuriren 24 juni 2020.

https://www.vk.se/2020-06-24/debatt-hyresgastforeningen-direkt-hot-mot-umeas-tillvaxt