En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Hyres­förhandlingar med Arvidsjaurhem är klara

Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Arvidsjaurhem har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 april 2020 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,7 procent.

Roger Enbom, förhandlare Hyresgästföreningen Region Norrland
Armi Rousu

- Arvidsjaurhem står inför ett antal prövningar på grund av att vakansgraden ökar. Det är glädjande att vi har kunnat komma överens om en rimlig hyreshöjning, säger Roger Enbom, förhandlare.

I förhandlingarna, som har genomförts i ett gott samtalsklimat, yrkade Arvidsjaurhem ursprungligen på en höjning med 2,9 procent.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, 070-618 00 99