Små bilder på personer som deltar i ett digitalt möte
Birgitta Gustafsson

Ett lyckat digitalt fullmäktige

Under lördagen den 24 april, höll Hyresgäst­föreningen region Norrland sitt första digitala fullmäktigemöte. Ett välbesökt möte där en ny styrelse utsågs och frågor kring marknadshyror och framtidsarbete togs upp.

Mötet inleddes med ett digitalt besök av förbundschef Erik Elmgren som pratade om januariöverenskommelsen, vårt fortsatta arbete mot marknadshyror och upptakten inför valet. Det blev ett bra samtal där förtroendevalda ställde frågor och kom med bra inspel.

Till ordförande för mötet utsågs Mårten Almerud och som sekreterare Christer Svensson.  

Mötet inleddes med ett digitalt besök av förbundschef Erik Elmgren som pratade om januariöverenskommelsen, vårt fortsatta arbete mot marknadshyror och upptakten inför valet. Det blev ett bra samtal där både förtroendevalda i salen och via nätet ställde frågor och kom med bra inspel.

Lilian Berglund, ekonomichef region Norrland redovisade ekonomiska läget och Lars Baudin, förtroendevald Luleå gick igenom region Norrlands förhandlingsrutiner. Sedan inleddes val av styrelse.

Val av styrelse

Lillemor Göranson Sundsvall/Timrå fick förlängt förtroende som ordförande i 2 år till. Lillemor har haft uppdraget sedan 2014.  
Sören Lejon, Luleå. Anne-Christine Strömberg, Storsjöbygden. Kerstin Granberg Lundgren, Södra Västerbotten och Nicklas Emmoth, Kiruna blev alla valda i två år som ordinarie ledamöter i regionstyrelsen. Ett fyllnadsval som ordinarie ledamot gjordes på ett år. Hans Uhlin, Sundsvall/Timrå ersätter Björn Nilsson Sundsvall/Timrå som avsagt sig sitt uppdrag.

Här hittar du namn på alla ledamöter med regionala uppdrag.

Beslut om ett gemensamt uttalande

Ett enigt fullmäktige antog ett kraftfullt nej till införande av marknadshyror, som bland annat skulle ge ett försämrat konsumentskydd för landets hyresgäster. Här kan ni läsa uttalandet i sin helhet.

Till höger på sidan kan du läsa uttalandet i sin helhet.