Regionstyrelsen 2023
Mia Dahlström

Regionstyrelsen Norrland

Följande personer ingår i regionstyrelsen samt valberedning och revisorer.

Regionsordförande

Gunnar Bergman, Kiruna

Vice regionsordförande

Kristina Bergman, Luleå

Ordinarie ledamöter: 

Christer Svensson, Södra Västerbotten
Lars Baudin, Luleå
Maggi Bergné, Sundsvall/Timrå
Ann-Christine Strömberg, Storsjöbygden
Kerstin Granberg-Lundgren, Södra Västerbotten
Sören Lejon, Luleå
Nicklas Emmoth, Kiruna

Ersättare: 

1. Kai Selkälä, Gällivare
2. Malin Kondor, Östra Norrbotten
3. Lars Lundmark, Norra Västerbotten
4. Jens Räsänen, Piteå/Älvsbyn
5. Lars-Erik Englund, Boden

Regionens valberedning

Eva Lundqvist, Södra Västerbotten
Elin Tjäder, Storsjöbygden
Lillemor Vesterlund, Södra Västerbotten
Lena Berggren, Storsjöbygden
Leif Hedvall, Norra Västerbotten

Regionens revisorer

Tarmo Makslahti, Södra Västerbotten.
Filippa Käck, Södra Västerbotten. 

Ersättare:

Sven-Olof Edlund, Storsjöbygden. 
Göran Hägglund, Ådalen.