Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Hyresgästföreningens nyvalda regionsstyrelse
Maria Stenberg
Nya regionstyrelsen i Norrland består av, bakre raden från vänster: Leif Hedvall, Gunnar Bergman, Lars-Erik Englund och Nicklas Emmoth. Mellanraden: Kerstin Granberg Lundgren, Catrine Granström, Anne-Christine Strömberg, Margaret Rundqvist och Lars Baudin. Främre raden: Christer Svensson, Margareta Nordin och Lillemor Göranson.

Regionstyrelsen Norrland

Följande personer ingår i regionstyrelsen samt valberedning och revisorer.

Regionsordförande

Lillemor Göransson , Sundsvall/Timrå

Regionstyrelsen

Margareta Nordin Ådalen
Kerstin Granberg Lundgren, Södra Västerbotten.
Lars Baudin, Luleå
Sören Lejon, Luleå
Anne-Christine  Strömberg, Storsjöbygden
Nicklas  Emmoth, Kiruna
Gunnar Bergman, Kiruna
Björn Nilsson, Sundsvall/Timrå

Suppleanter

Christer Svensson, Södra  Västerbotten
Leif Hedvall, Norra Västerbotten
Margaret Rundqvist, Sundsvall/Timrå
Catrine Granström, Boden
Lars-Erik Englund Boden  

Regionens valberedning

Eva Lundqvist, Södra Västerbotten
Sven-Olof Leppäniemi, Luleå
Rauno Sirén, Kiruna
Kenneth Norberg, Sundsvall/Timrå
Elin Tjäder, Storsjöbygden.

Regionens revisorer

Leif Pettersson, Boden.
Tarmo Makslahti, Södra Västerbotten.