Bilden föreställer personer som skriver kontrakt
Delphinmedia/Pixabay

Regionstyrelsen Norrland

Följande personer ingår i regionstyrelsen samt valberedning och revisorer.

Vice regionsordförande

Gunnar Bergman, Kiruna

Regionstyrelsen

Margareta Nordin Ådalen.
Kerstin Granberg Lundgren, Södra Västerbotten.
Lars Baudin, Luleå.
Sören Lejon, Luleå.
Anne-Christine  Strömberg, Storsjöbygden.
Nicklas  Emmoth, Kiruna.
Hans Uhlin, Sundsvall/Timrå.

Suppleanter

Christer Svensson, Södra  Västerbotten.
Leif Hedvall, Norra Västerbotten.
Margaret Rundqvist, Sundsvall/Timrå.
Catrine Granström, Boden.
Kristina Bergman, Luleå.  

Regionens valberedning

Eva Lundqvist, Södra Västerbotten
Sven-Olof Leppäniemi, Luleå
Göran Hägglund, Ådalen.
Kenneth Norberg, Sundsvall/Timrå
Elin Tjäder, Storsjöbygden.

Ersättare: Lillemor Vesterlund, Södra Västerbotten.

Regionens revisorer

Leif Pettersson, Boden.
Tarmo Makslahti, Södra Västerbotten.

Ersättare: Yvonne Sundvall, Luleå och Hans-Urban Strand, Södra Västerbotten.