Hyresgästföreningen region Norrlands  styrelse
Birgitta Gustafsson

Regionstyrelsen Norrland

Följande personer ingår i regionstyrelsen samt valberedning och revisorer.

Vice regionsordförande

Gunnar Bergman, Kiruna

Regionstyrelsen

Nicklas  Emmoth, Kiruna.
Lars Baudin, Luleå.
Sören Lejon, Luleå.
Kristina Bergman, Luleå.
Kerstin Granberg Lundgren, Södra Västerbotten.
Christer Svensson, Södra Västerbotten.
Margareth Bergné, Sundsvall/Timrå.
Anne-Christine  Strömberg, Storsjöbygden.

Suppleanter

Lars Lundmark, Norra Västerbotten.
Malin Kondor, Östra Norrbotten.
Tommy Pettersson, Storsjöbygden.
Gun Isaxon, Gällivare.
Anneli Jonsson, Sundsvall/Timrå.

Regionens valberedning

Eva Lundqvist, Södra Västerbotten
Elin Tjäder, Storsjöbygden.
Lillemor Vesterlund, Södra Västerbotten.
Lena Berggren, Storsjöbygden.
Sven-Olof Leppäniemi, Luleå.

Ersättare:
Nils Lundgren, Norra Västerbotten.
Kenneth Norberg, Sundsvall/Timrå

Regionens revisorer

Leif Pettersson, Boden.
Tarmo Makslahti, Södra Västerbotten.

Ersättare:
Catrine Granström Sun, Boden
Hans Uhlin, Sundsvall/Timrå