Barn med resväskor vräkta från sitt hem
Mia Dahlström

21 barn i norr blev av med sina hem – trots nollvision mot barnvräkningar

269 barn i Sverige blev av med sina hem under årets första sex månader när båda eller något av barnens föräldrar blev vräkta, visar ny statistik från Kronofogden. 21 av dessa barn är från våra fyra nordligaste län (antal barn fördelade på län: 4 Norrbotten, 6 Västerbotten, 3 Västernorrland och 8 Jämtland). Detta sker trots att det sedan flera år tillbaka finns en nollvision mot barnvräkningar.

Två barn håller om varandra när de blir vräkta från sina hem
Mai Dahlström

Att som barn bli vräkt från sitt hem, kan få stora negativa konsekvenser. De kan ofta drabbas av sämre hälsa, får sämre utsikter för lyckade studier och en meningsfull fritid. Inte minst förlorar de den grundläggande förutsättning för trygghet som det innebär att ha ett hem. 

Vi i Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till en trygg bostad och ser allvarligt på att barn drabbas:
– Det är helt oacceptabelt att familjer där det finns barn vräks från sina hem. Inte ett enda barn ska behöva drabbas, säger Gunnar Bergman, ordförande Hyresgäst­föreningen region Norrland.

I FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, som blev svensk lag från den 1 januari 2020 fastslås bland annat att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
Regeringen har under hösten gett Kronofogden i uppdrag att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärdar och socialtjänst kring det vräkningsförebyggande arbetet. Kronofogden tar nu en kraftsamling för att så få barn som möjligt ska behöva lämna sina hem (Källa Kronofogden)

Varför blir man vräkt?

Det finns flera tillfällen när du enlig hyreslagen riskerar att bli vräkt. Vanligaste orsaken är obetalda hyror, märker du att du ligger efter med hyran ta kontakt med din hyresvärd så snart som möjligt. Andra orsaker till vräkningar är exempelvis störningar, vanvård av lägenhet, andrahands­uthyrning utan tillstånd eller brottslig verksamhet.

Hyresgäst­föreningen finns som stöd till våra medlemmar!

Om du som medlem i Hyresgäst­föreningen har blivit uppsagd från bostad på oklara grunder eller riskerar att bli det, har du rätt till juridiskt stöd från våra jurister. Vid tvister med din hyresvärd som uppstått under ditt medlemskap ger vi dig hyresrådgivning och kan även företräda dig som ombud om ärendet går upp i domstol. Om du är ny medlem och tvisten redan har uppstått innan ditt medlemskap har du enbart rätt till rådgivning. Ansök enkelt om medlemskap direkt här på vår webbplats och ta del av alla våra medlemsförmåner!