kvinnor på bänk
Unsplash

Styrdokument region Norrland

Ett styrdokument är ett övergripande dokument som styr Hyresgäst­föreningens verksamhet och ska följas av hela organisationen.

Stadgar 2022 

De regler som finns inom en förening kallas för stadgar. Så här ser våra ut! Vi väljer våra stadgar på förbundsstämman. Stadgarna är svåra att läsa, så be om hjälp om du undrar om något kring dem. 

Här kan du läsa Stadgar 2022

Hyresgäst­föreningens värdegrund 

Hyresgäst­föreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Hyresgäst­föreningen står för alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor. Diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, varken inom eller utanför föreningen. Hyresgäst­föreningen ser diskriminering av människor som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling. 

Här kan du läsa Hyresgäst­föreningens värdegrund

Framtidsprogrammet 

I framtidsprogrammet tar vi ut kursen mot en tydlig värdegrund och en rad förslag på hur vi ska utveckla vår förening. Vi vill att Hyresgäst­föreningen ska bli mer närvarande, öppnare och en ännu starkare folkrörelse men också etablera Hyresgäst­föreningen som en bredare och mer betydelsefull samhällsaktör. På ett trovärdigt sätt ska vi visa hur Sverige kan få fart på byggandet och hur hundratusentals hyresrätter kan renoveras till en rimlig kostnad. Vi ska förklara varför hyresrätten måste få samma förutsättningar som andra boendeformer för att kunna skapa ett tryggt, modernt och inkluderande samhälle. En kraft där vi tillsammans bygger morgondagens folkhem med hem för alla. 

Här kan du läsa Framtidsprogrammet

Etiska regler för Hyresgäst­föreningens förtroendevalda och anställda 

Att vara representant för Hyresgäst­föreningen är ett viktigt uppdrag att förvalta. Medlemmarna har genom att välja medlemskap, visat att de har förtroende för Hyresgäst­föreningen. Därför är det en viktig del i uppdraget att som förtroendevald eller anställd i Hyresgäst­föreningen förvalta detta förtroende på ett ansvarsfullt sätt. 

Här kan du läsa Etiska regler för Hyresgäst­föreningens förtroendevalda och anställda 

Miljöpolicy 

Miljöpolicyn är en avsiktsförklaring som visar ambition och åtaganden för Hyresgäst­föreningens miljö- och klimatarbete. Denna policy gäller samtliga verksamheter, medarbetare och förtroendevalda inom Hyresgäst­föreningen, samt är vägledande för val av externa leverantörer. Policyn ska tillämpas på alla nivåer i organisationen. 

Här kan du läsa Miljöpolicyn

Här kan du läsa Handlingsplanen för miljöpolicy

Resepolicy

Reglerna i detta dokument gäller resor som företas av Hyresgäst­föreningens
förtroendevalda och anställda i uppdrag eller tjänst. Reglerna gäller även för till exempel medlemmar som utför uppdrag inom ramen för Hyresgäst­föreningens verksamhet.

Här kan du läsa Resepolicyn

Hyresgäst­föreningens bildningsidé

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlemsorganisation med en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Lärande är en central del när vi utvecklar våra verksamheter. Hyresgäst­föreningen betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationen ständigt lär, utvecklas och förnyas. Vi erbjuder därför förtroendevalda, aktiva och medlemmar en möjlighet att bilda sig och utvecklas i sin roll eller inför framtida uppdrag – och därmed även bli en del av Hyresgäst­föreningens utveckling.

Här kan du läsa Hyresgäst­föreningens bildningsidé

Valberedningsstrategi

Målet med strategin är att skapa ett mer strategiskt tänkande kring valberedningsarbetet inom hela Hyresgäst­föreningen. På varje nivå finns förbättringspotential och möjligheter att utveckla arbetet. Flera goda exempel visar att prioriterade valberedningar med strukturerat och strategiskt arbetssätt kommer att kunna vara en framgångsfaktor för Hyresgäst­föreningen. För att på bästa sätt kunna representera alla hyresgäster ska förtroendevalda i så stor utsträckning som möjligt spegla hyresgästerna. Det är valberedningarnas uppgift att ta fram förslag till styrelser och revisorer som kan representera hyresgästernas intressen.

Här kan du läsa valberedningsstrategin

Nationella riktlinjer mot övergrepp på barn

Här kan du läsa de nationella riktlinjer för hantering och förebyggande arbete gällande sexuella övergrepp på barn

Visselblåsarfunktion

Hyresgäst­föreningen uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Hyresgäst­föreningen anmäler detta genom visselblåsartjänsten hos Interaktiv Säkerhet. Som visselblåsare kan du alltid vara anonym.

Klicka här för att komma till Visselblåsarfunktionen

 

Sociala medier strategi

Regionstyrelsen fattade i december 2022 beslut om en sociala medier strategi för region Norrland. Strategin avser kommunikation i samtliga sociala kanaler där Hyresgäst­föreningen Region Norrland står som avsändare. Strategin innehåller bland annat syfte, mål, kanaler, målgrupper och förhåller sig till lagar och riktlinjer som vi måste följa. 

Här kan du läsa sociala medier strategin för Region Norrland.