kvarterslokal

Kalendarium 2024

Viktiga datum för förtroendevalda och aktiva medlemmar i region Norrland. Sidan uppdateras löpande med reservation för ändringar. Har ni några funderingar, kontakta er folkrörelseutvecklare.

Januari 


Februari 
- Årsmöten lokala hyresgäst­föreningar. Läs mer här  
- 3-4 februari - Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 19 januari*) 
 
Mars 
- Årsmöten föreningar. Läs mer här 
- 9 mars - Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 23 februari*) 
 
April 
- 13 april - Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 29 mars*) 
- 20-21 april Regionfullmäktige i Umeå 
 
Maj 
- 4-5 maj - Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda/aktiva medlemmar i Umeå 
- Vecka 21 - Medlemsvecka  
- 25-28 maj - Föreningsresan, Folkrörelseenheten besöker någon förening

 
Juni 
- Hemresan
- 15-16 juni – Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 31 maj*) 
 
Juli 
 
Augusti 
- Hemresan
- 7-11 augusti  - Nolia i Piteå
 
September 
- Campusbesök I Umeå, Luleå, Skellefteå, Sundsvall och Östersund 
- Hemresan
- 28-29 september – Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 13 september*) 
 
Oktober 
- Verksamhetsplanering och budgetarbete för lokala hyresgäst­föreningar och föreningar
- 5-8 oktober - Föreningsresan, Folkrörelseenheten besöker någon förening
- Vecka 41 - Medlemsvecka  
- 27 oktober – Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 11 oktober*) 
 
November 
- Höstfullmäktige digitalt 
- 23-24 november – Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 8 november*) 
 
December 
- 15 december – Möte regionstyrelsen (Deadline för att skicka in ärende: 29 november*) 

 

*Skickas till caroline.kjellsson@hyresgastforeningen.se