mynt och miniatyr av husgavel
Pixabay

Ett lönsamt år för fastighetsägarna: utvärdering av hyres­förhandlingarna 2018–2019

2018 var ett bra år för fastighetsägarna i norra Skåne och södra Halland. Det visar den rapport som Hyresgäst­föreningen region norra Skåne tagit fram där de allmännyttiga och privata fastighetsägarnas ekonomi analyserats.

Totalt har 35 bostadsföretag analyserats med nästan 220 000 lägenheter. I rapporten utvärderas i vilken mån de senaste hyres­förhandlingarna har gett täckning för företagens ökande kostnader.

Detta visar rapporten:

  • Företagens kostnader för värme, vatten, sophämtning och el har minskat under 2018.
  • Driftnettot (det som återstår av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalade) ökade under 2018 med 3,6 procent hos de allmännyttiga bolagen och med 7,1 procent hos de privata bolagen.
  • Att äga och förvalta fastigheter ger ett högt och ökande överskott.

Vår slutsats är att de hyreshöjningar som på senare år har förhandlats fram mer än väl kompenserar fastighetsägarna för kostnadsutvecklingen.

De uppnådda resultaten uttrycks också i många av företagens årsredovisningarna. Bland annat skriver en av fastighetsägarna att: ”2018 gjorde vi vårt bästa resultat någonsin. Förutsättningarna har varit optimala och många faktorer har bidragit till det goda resultatet”.

– Rapporten visar på fakta som står långt ifrån branschens klagosång över hyres­förhandlingarnas utfall, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne (inkluderar södra Halland) och som har varit med att ta fram rapporten.