hyreshus med gård
Mikael Malmborg

24 procent högre hyra i Helsingborg med marknadshyra

Ett scenario med fri hyressättning på marknaden skulle innebära att hyresnivåerna skulle öka med i genomsnitt 24 procent i Helsingborg. Det visar den rapport som analysföretaget Ramböll har gjort på uppdrag av Hyresgäst­föreningen. Den direkta följden blir att hushållen i snitt förlorar cirka 6 procent av den summa de har att röra sig med varje månad.

– Med den här rapporten kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden, säger Merete Sundholm, ordförande i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Högst påverkan i Centrum och Tågaborg

För en genomsnittslägenhet på 59 kvadratmeter och 2 rum och kök är hyran i dag 5 400 kronor i Helsingborgs kommun. Vid marknadshyra skulle hyran i stället vara 6 800 kronor. I rapporten redovisas resultat för Helsingborgs olika stadsdelar.

– Hyrorna skulle bli som högst i Centrum och Tågaborg där dessa skulle vara 8 700 kronor respektive 8 400 kronor. Marknadshyrorna skulle bli lägst i Dalhem där de skulle vara mellan 5 700 kronor från dagens 4 800 kronor för genomsnittslägenheten, säger Rasmus Korsvall, regionchef på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området.

– Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg, Hyresgäst­föreningens chefsekonom.