En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

11 procent högre hyra i Kristianstad med marknadshyra

Ett scenario med fri hyressättning på marknaden skulle innebära att hyresnivåerna skulle öka med i genomsnitt 11 procent i Kristianstad. Det visar den rapport som analysföretaget Ramböll har gjort på uppdrag av Hyresgäst­föreningen.

– Med den här rapporten kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden, säger Merete Sundholm, ordförande i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området.

– Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg, Hyresgäst­föreningens chefsekonom.