Bild på ett släp
Hyresgäst­föreningen

Medlemsförmånen låna släp tas bort

Regionstyrelsen fattade beslut i mitten av december att regionen ska avveckla möjligheten att låna ett släp.

Tidigare medlemsförmånen låna släp kan tyvärr inte erbjudas medlemmar längre.