Skriv motioner och nominera till regionstyrelsen i norra Skåne

Nu kan du som medlem nominera personer för styrelseuppdrag och lämna in motioner för region norra Skåne. Ta vara på möjligheten att påverka genom att fram till 25 februari 2020 skicka in nomineringar och motioner!

Lördagen den 25 april 2020 är det dags för Hyresgäst­föreningen region norra Skånes fullmäktigemöte i Landskrona. Då är det val av ledamöter till regionstyrelsen, revisorer och beslut tas om inskickade motioner.

Nominera person för uppdrag i regionstyrelsen

Regionstyrelsen är mellan fullmäktigemötena regionens högsta beslutande organ och den har en viktig roll i den stora utmaningen att visa mod och förmåga att tänka nytt. Arbetet i regionstyrelsen innebär bland annat att man arbetar efter de mål och inriktningar som har beslutats på regionfullmäktige och på förbundsstämman. Regionstyrelsen har även tillsyn över hyresgäst­föreningarnas, de lokala hyresgäst­föreningarnas och husombudens verksamhet och den fattar beslut om till exempel regionens och hyresgäst­föreningarnas ekonomi, organisationsutbyggnad och föreningsövergripande frågor. Personer som sitter i regionstyrelsen har med andra ord ett mycket viktigt uppdrag att utföra.

Så här nominerar du

En nominering av en person till regionstyrelsen ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå vilket uppdrag som nomineringen avser. Du kan nominera dig själv, eller annan person som du tycker passar. Den person som nomineras ska vara tillfrågad och villig att ställa upp för att nomineringen ska vara giltig.

Nominering ska innehålla:
• namn, adress, telefonnummer till den som nomineras
• meritförteckning och eventuella referenser
• motivering till vad du, eller den person som du nominerar, har att tillföra till region norra Skånes styrelsearbete

Valberedningen ska ha nomineringen senast 25 februari 2020. Skicka till Thomas Stjernström, sammankallande för regionens valberedning.
E-post: thomas.stjernstrom@saint-gobain.com
Postadress: Planteringsvägen 93, 252 30 Helsingborg

Lämna in motioner

Har du tankar om vilka frågor Hyresgäst­föreningen ska arbeta med? Har du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Inför regionens fullmäktigemöte kan alla medlemmar vara med och påverka genom att lämna in motioner.

Tips när du skriver en motion

• Börja med en enkel rubrik
• Beskriv vad motionen handlar om – en bakgrund (anledning till att du skriver motionen) och en lösning (beskriv hur ditt förslag ska förändra ett problem eller situation)
• Formulera det du vill att det ska beslutas om (gärna som en så kallad att-sats)

Regionstyrelsen ska ha motionen senast 25 februari 2020. Skicka till Pia Andersson, ledningssamordnare.
E-post: pia.andersson@hyresgastforeningen.se
Postadress: Hyresgäst­föreningen region norra Skåne, Att: Pia Andersson, Box 2139, 250 02 Helsingborg