Vy från lägenhet ut till balkong och omgivning.
Elin Lilja
Skåne behöver fler hyresrätter som fler kan ha råd med.

Insändare: Fler hyresrätter, inte mer otrygghet

Sverige, precis som resten av världen, befinner sig mitt i en pågående pandemi. För riskgrupper är hemmet det främsta skyddet mot att smittas.

Alla har tyvärr inte tillgång till ett tryggt hem. Och med regeringens nuvarande bostadspolitik riskerar otryggheten tyvärr växa för personer som bor i hyresrätt.

Trots att pandemin ännu inte är över och den samhällsekonomiska utvecklingen har sjunkit till krisnivåer går regeringen vidare i arbetet för att införa marknadshyror. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen mörk ut och tusentals har blivit av med sina jobb eller varslats.

Även i Skåne ser vi hur arbetslösheten stiger med anledning av coronapandemin. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet arbetslösa i Skåne län förväntas öka med 48 procent under 2019 - 2021. Detta innebär att antalet arbetslösa kommer att stiga från cirka 60 000 till cirka 90 000 personer. Följden blir att många skåningar har eller kommer få försämrad inkomst. Att i ett sådant läge införa marknadshyror gynnar inga andra än fastighetsägarna.

Motiven för att reformera bostadsmarknaden är enligt januariavtalet att ”fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, för människor att flytta dit jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen”. I en ny granskningsrapport av regeringens direktiv visar Sandro Scocco på tankesmedjan Bostad 2030 att utredningen av marknadshyra var ett beställningsjobb från branschorganisationen Fastighetsägarna.

Skåne behöver inte ännu dyrare hyresrätter och mer otrygghet. Framförallt inte i oroliga tider som dessa. Vi behöver fler hyresrätter som fler kan ha råd med, och då finns det bättre vägar att gå än marknadshyror. Ett exempel är Hyresgäst­föreningens initiativ till projektet ”1 000 ungdomsbostäder” i Malmö till mer rimliga hyror. Tillsammans med Malmö kommun, fastighetsägare och byggproducenter tar vi fram förslag som kan bromsa kostnadsutvecklingen för nyproducerade hyresrätter. Vi tror att det finns fler goda initiativ som bevisar att det går att bygga hyresrätter som alla kan efterfråga om bostadsmarknadens aktörer samarbetar.

Därför uppmanar vi Niklas Karlsson (S), Leif Sandberg (C) och Torkild Strandberg (L) att verka för en förändring av januariavtalet. Regeringen och samarbetspartierna borde sluta utreda hur hyrorna ska kunna höjas och istället komma med riktiga lösningar på riktiga problem.

Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region södra Skåne

Merete Sundholm, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region norra Skåne

Insändaren publicerades i Ystads Allehanda 2 oktober 2020 och i Skånska Dagbladet 5 oktober 2020