Två personer som skakar hand
Pexels

Så hjälper Hyresgäst­föreningens jurister våra medlemmar

När medlemmar hör av sig till vår rådgivning för att få stöd i ett ärende kan de få hjälp av våra jurister som är experter på hyreslagen. Det kan handla om allt från krav på skadestånd på grund av skador i lägenheten till uppsägningar på otydliga grunder. Ibland går ärendet att lösa utanför domstol, men ibland kräver tvisten domstol och då kan en av våra jurister företräda hyresgästen och dennes intressen som ombud. Hyresgästen får hjälp av juristen att lyfta sina rättigheter på ett sätt som denne kan ha svårt att göra själv. Utan ombud kan den enskilde individen känna sig utsatt gentemot motparten som en hyresvärd eller fastighetsjurist.

Att få juridisk hjälp av våra experter är en av fördelarna med att vara medlem hos oss. Hyresgäst­föreningen region norra Skånes jurist Viktor Lundgren berättar om hur juristerna arbetar för att hjälpa våra medlemmar. Nedan kan du läsa om tre ärenden som fått framgång med hjälp av Hyresgäst­föreningens jurister.

Ärende 1 - Återbetalning till hyresgäster 

Ett par hyr en bostadslägenhet av Helsingborgs stad. I avtalet står det att värme och vatten ska ingå i hyran, men hushållselen ska de bekosta själva. Paret bor i bostaden i cirka fem år. Först när hyresgästerna säger upp sitt kontrakt noterar de att de även har betalat ett ansenligt belopp för elkostnaden avseende uppvärmning av bostaden.

Hyresgästerna hör av sig till Hyresgäst­föreningens rådgivning och får på så sätt hjälp av vår jurist. Juristen hör av sig till fastighetsförvaltningen på Helsingborgs stad och kan lösa ärendet utan att behöva gå till domstol. De skriver på ett förlikningsavtal, vilket innebär att hyresgästerna får tillbaka så mycket som 105 000 kronor. Beloppet baseras på ett schablonvärde för vad ett hushåll för två personer uppskattas förbruka i värme under den aktuella perioden.

Ärende 2 - Krav på skadestånd

En hyresgäst blir stämd av sin hyresvärd på 78 000 kronor på grund av skador i lägenheten som hon ansetts vållat och om vräkning från sin bostad. Då hyresgästen bestrider detta överlämnas ärendet till tingsrätten. Hyresgäst­föreningens jurist anmäler sig som ombud i tingsrätten för att företräda hyresgästens intressen.

Resultatet av tingsrättens bedömning blir att hyresgästen slipper betala något skadestånd och får bo kvar i bostaden. Ingenting av det fastighetsägaren påstod kunde styrkas och hyresgästen ansågs som oskyldig. Hyresvärden förlorade målet och fick dessutom ersätta hyresgästens ombuds rättegångskostnader på 44 000 kronor.

Ärende 3 - Uppsägning av kontrakt

Detta ärende gäller en förlängningstvist, det vill säga en tvist ifall hyresgästens hyresavtal ska förlängas eller inte. Hyresgästen har blivit uppsagd från sitt kontrakt på grund av att hyresvärden anser att han har hyrt ut lägenheten olovligt i andrahand, att det förekommit störningar och att hyresgästen saknar behov av lägenheten. Ärendet prövas i hyresnämnden, där nämnden beslutar att hyresgästens kontrakt ska fortsätta löpa, alltså att han får bo kvar.

Hyresvärden har inte tillräckliga bevis på ovan nämnda punkter. Vid sin sida i nämnden har hyresgästen Hyresgäst­föreningens jurist som ombud och tillsammans vinner dem tvisten.