Hyresgästföreningen Höganäs

Välkommen att kontakta oss i Hyresgästföreningen Höganäs!

Entré till Höganäs expeditionslokal
Petra Martinsson/ Hem&Hyra

Öppettider

Måndagar kl.11.00 - 17.00
Onsdagar kl.14.00 - 17.00

Besöksadress

Storgatan 55
263 31 Höganäs

E-post

Expeditionen: 
hoganas@hyresgastforeningen.se

Ordförande Lennart Jönsson:
lellle@live.se

Telefon

Expeditionen:
042-33 31 56

Ordförande Lennart Jönsson:
042-33 33 00

Följ oss på Facebook

Hyresgästföreningen Höganäs på Facebook