Människor lyssnar på talare
Mikael Malmborg
Tomas Svensson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Halmstad-Laholm, agerade guide under områdesvandringen.

Halmstadbornas synpunkter om Folkparken har överlämnats

Bevara naturen och grönskan, renovera portalen och låt parken få vara en plats för kultur. Det är några av de synpunkter som Halmstadborna lämnade när Hyresgäst­föreningen arrangerade områdesvandring i Folkparken i somras. Nu har synpunkterna sammanställts och lämnats vidare.

Besökare fyller i enkät
Mikael Malmborg
40 personer tog chansen att lämna synpunkter om Folkparkens framtid.

Den 12 juni bjöd Hyresgäst­föreningen in Halmstads invånare till en områdespromenad i Folkparken för att få igång ett samtal om hur parken kan utvecklas framöver. Syftet var att lyfta in Halmstadbornas perspektiv och röster i utvecklingen av Folkparken.

– Folkparken betyder så mycket för många personer och folk vill att det görs något bra av området. Vi vill vara Halmstadbornas röst i den här frågan, säger Tomas Svensson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Halmstad-Laholm.

Över 50 personer deltog i områdesvandringen och 40 personer lämnade in svar på en enkät om hur de önskar att Folkparken ska utvecklas.

Det som framgått av enkäten är att många vill se att parken bevaras som en grön oas i Halmstad, men också att det förblir en plats för kulturändamål. I frågan om huruvida det ska byggas bostäder på platsen anser många att det inte bör byggas. De svarande som är mer positivt inställda till bostadsbygge framhäver att det i så fall inte bör byggas för mycket och att det som byggs ska rikta sig till flera olika målgrupper. 

Sammanställningen har nu lämnats vidare till ett flertal nämnder i Halmstad, samt ansvarig planhandläggare och planchefen. 

– Tanken har varit att lämna in sammanställningen av områdesvandringen till ansvariga planerare och beslutsfattare så att de har med sig synpunkterna i ett tidigt skede, innan allt för mycket har hunnit beslutas, säger Katarina Carlsson, som är planeringsarkitekt på uppdrag av Hyresgäst­föreningen. 

– Vi vill gärna vara delaktiga i arbetsprocessen framöver och vara med att utforma utvecklingsplanerna för Folkparken, säger Katarina Carlsson.

Folkparken i Halmstads entré
Mikael Malmborg