hyreshus i Halmstad
Tomas Svensson

Åsikt: Utförsäljning av HFAB försvagar kommunens handlingskraft

En majoritet av politikerna i Halmstads fullmäktige är positiva till att sälja en del av HFAB:s fastighetsbestånd. Och i Hallandsposten har vi kunnat läsa att en arbetsgrupp inom kommunen just nu jobbar med att ta fram förslag på hur det i så fall ska gå till. Hyresgäst­föreningen är kritiska.

Apropå Hallandspostens artikel Politiker positiva till försäljning av HFAB-lägenheter, 16 april 2020.

Vi i Hyresgäst­föreningen anser att en utförsäljning är en dålig idé och det finns en rad skäl det. En utförsäljning av allmännyttiga lägenheter leder oftast till sämre villkor för berörda hyresgäster, som sämre nivå på service och underhåll. Det finns även stor risk för så kallade koncept­renoveringar som leder till kraftigt höjda hyror. Utförsäljningar leder också nästan alltid till ett försämrat boinflytande för hyresgästerna. Det råder allvarlig bostadsbrist i Halmstad och i stället för att sälja ut borde politikerna använda sitt allmännyttiga bostadsbolag som ett verktyg i sitt bostadsförsörjningsansvar. Kommunen har möjlighet att genom sin markpolitik och genom HFAB få fart på nyproduktionen.

HFAB är redan i dag – utan utförsäljningar – tillräckligt starka för att klara av en utökad nyproduktion. Givetvis ser Hyresgäst­föreningen positivt på att andra aktörer än HFAB också bygger nya hyresrätter i Halmstad. Hyresgäst­föreningen värnar om allas rätt till ett bra hem till rimlig kostnad.

En stark allmännytta är central för att tillgodose en trygg och långsiktig bostadssituation i Halmstads kommun. Därför hoppas vi i Hyresgäst­föreningen att politikerna tänker om och att en utförsäljning inte blir verklighet.

Tomas Svensson
ordförande i Hyresgäst­föreningen Halmstad-Laholm