Lärkan - lär dig när du vill

Här hittar du några tips på kurser kopplade till Hyresgäst­föreningen som du genomför själv digitalt, när det passar dig och där det passar dig. Fler e-learnings hittar du på vår lärplattform Lärkan.

Händer hjärtan
Unsplash

Trygg barnverksamhet i Hyresgäst­föreningen

Utbildningen går igenom hur vi arbetar förebyggande i Hyresgäst­föreningens barnverksamhet för att motverka sexuella övergrepp. Den är öppen för alla förtroendevalda och obligatorisk för alla som kan komma i kontakt med barn eller arbeta i ungdomsverksamhet i sitt uppdrag.

Syftet med utbildningen är att du som är förtroendevald inom Hyresgäst­föreningen ska känna till hur vi arbetar förebyggande i vår barnverksamhet så att sexuella övergrepp inte förekommer. Den syftar även till att ge kunskap om hur du ska agera vid misstanke om sexuella övergrepp.   
Utbildningen bygger på Hyresgäst­föreningens nationella riktlinje för hantering och förebyggande arbete gällande sexuella övergrepp på barn. Riktlinjen finns tillgänglig här.

Här hittar du utbildningen
Trygg barnverksamhet i Hyresgäst­föreningen (Lärkan)

 

Utklipp från Utbildningen Välkommen till Hyresgästföreningen. Bilden föreställer en tecknad man som pratar i telefon med en annan tecknad man.

Välkommen till Hyresgäst­föreningen

Målgrupp: Medlemmar i Hyresgäst­föreningen

I den här e-learningen får du veta mer om Hyresgäst­föreningens verksamhet och om vad vi bidrar med i samhället. Längs vägen får du följa hyresgästen Anders i hans växande engagemang för boendefrågor. Du får också vara med och besvara grannarnas frågor och lösa olika problem, på så sätt hjälper du Anders att förbättra boendet och du vinner engagemangshjärtan.

Utbildningen är utformad som ett spel med korta filmer, faktatexter, frågor mm. Utbildningen tar ca 45 min att genomföra.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan

 

 

stadsgata med flervåningshus i rad i olika färger.
Hyresgäst­föreningen

Bostadspolitisk introduktion

Målgrupp: Förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen

I denna utbildning får du lära dig mer om svensk bostadspolitik. Utbildningen är en filmad version med Hyresgäst­föreningens chefsekonom Martin Hofverberg. Som helhet tar utbildningen ca 1,5 timme att gå igenom, du kan välja att se alla kapitel i ett sträck eller att pausa och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle.

 

Innehåll:

 • Bostadspolitisk orientering
 • Skuldsättning
 • Vad är en rimlig hyra?
 • Ojämlikhet
 • Generell och selektiv bostadspolitik
 • Efterfrågestimulanser
 • Pris och kostnader
 • Finansiering-Skatter-Mark
 • Den bostadspolitiska framtiden
 • Marknadshyror

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan

 

Historisk bild på en folksamling. Från publikationen en fackförening för hemmen.
En fackförening för hemmen

Hyresgäst­föreningens historia

Målgrupp: Medlemmar i Hyresgäst­föreningen

Hannes Rolf är forskare på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och har doktorerat i hyresgäströrelsens historia. Den här utbildningen består av fem filmer och är en föreläsning speciellt framtagen för Hyresgäst­föreningen. Klicka dig vidare till de olika kapitlen och starta filmen. Vi börjar med en promenad i Stockholm.

Det här innehåller kursen:

 • Stadsvandring
 • Vad är en hyresgäst­förening?
 • Hyresgäst­föreningarna tar form
 • Konflikt och förhandling
 • En hyresmarknad i förändring
 • Avslutning

Ta del av kursen i vår digitala lärplattform Lärkan

 

En ruta där det står ekologisk hållbarhet med en grönskande bakgrund

Ett grönt och klimatsmart boende

Målgrupp: Medlemmar i Hyresgäst­föreningen

Välkommen till den här utbildningen om grönt och klimatsmart boende. Den vänder sig till dig som är hyresgäst.
Utbildningen innehåller filmer med ljud och tar cirka 20 minuter att genomföra.

Den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt:

 • Ekologisk  hållbarhet
 • Ett grönare boende
 • Från avfall till resurs
 • Spara energi och res klimatsmart
 • Tillsammans gör vi det möjligt

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan

 

En äldre kvinna i vitt hår sitter vid ett bord på en gård tillsammans med två unga män med utländsk bakgrund.
Hyresgäst­föreningen

En inkluderande Hyresgäst­förening

Målgrupp: Förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen

Det här är vår utbildning om mångfald – En inkluderande Hyresgäst­förening! Den är gjord för dig som är förtroendevald eller aktiv medlem inom Hyresgäst­föreningens alla nivåer. Vi har tagit fram en utbildning som vi tror kan vägleda dig i arbetet för en bredare mångfald. 

Vi vill skapa en förening som välkomnar fler, då kan det vara bra att ha en gemensam grund att utgå ifrån. Det kan vi få med hjälp av den här utbildningen. Med en ökad mångfald får Hyresgäst­föreningen fler medlemmar och ökat engagemang.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan

 

Ryggen på en kvinna som promenerar i en trädallé i en stad.

LITA - Hållbar stadsutveckling

Målgrupp: Medlemmar i Hyresgäst­föreningen

Hyresgäst­föreningen arbetar med hållbar stadsutveckling, men hur ser det ut i praktiken? Syftet med att använda LITA modellen är för att kunna engagera och involvera hyresgäster i arbetet med att förbättra bostadsmiljön och öka deltagande i samhället.  LITA står för Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv och tar avstamp i det kulturella och sociala samspelet mellan människor.

Ta del av kursen och lär dig mer om Hyresgäst­föreningens hållbarhetsmodell LITA.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan 

 

 

Fyra personer i olika åldrar som står och samtalar med varandra. Man ser en äldre kvinna framifrån.

Alla kan värva 

Målgrupp: Förtroendevalda och medlemmar i Hyresgäst­föreningen

Den här utbildningen handlar om hur Hyresgäst­föreningen kan växa till en ännu större och starkare folkrörelse med hjälp av fler värvande samtal. Målet är att du som går utbildningen ska känna dig bekväm med att ha egna värvande samtal. Här kommer du få ta del av flera användbara verktyg som kan hjälpa dig på vägen.

Utbildningen tar ungefär 40 minuter att genomföra. 

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan

 

Kontakt

Porträttbild Carolina Nilestam

Carolina Nilestam

Utbildningssamordnare region norra Skåne

Skicka e-post