Fotomontage region Mitt
Jessica Collin

Bo Fremén: "Jag älskar att jobba med människor"

Barn och barnbarn lockade tillbaka Bo Fremén till södra Dalarna och Ludvika. Där är han aktiv både lokalt och i föreningen. Många känner honom som en kraft som tagit ställning emot utförsäljningarna av Ludvikahem (på bilden syns Bo längst till vänster, vid överlämning av namnunderskrifter). Färre känner kanske till miljöintresset.

Bo Fremén
Privat

Bo, berätta lite om dig själv:

- Jag bor i en by utanför Ludvika som heter Saxdalen, den har cirka 500–600 invånare. Det är en gammal gruvort som ligger mellan Grängesberg och Sunnansjö, i södra Dalarna. Vi flyttade tillbaka hit för att komma närmare barn och barnbarn efter att ha bott i Grillby utanför Enköping. I samband med bråk med hyresvärden där fick jag en bra bild av Hyresgäst­föreningen. När vi flyttade hit upp blev jag engagerad inom idrottsföreningen och startade även upp ett byalag. Jag har varit aktiv i föreningar sedan 70-talet. 

Hur blev du aktiv i Hyresgäst­föreningen och varför. Beskriv resan till ditt uppdrag.

- Jag var med på ett möte om rättvis hyra, som den dåvarande ordföranden höll i. På mötet frågade de om någon var intresserad av att engagera sig. Jag tänkte att jag kunde göra en insats lokalt, och eftersom de frågade om vilka intresseområden jag hade så blev det miljöfrågor. Jag är intresserad av den miljö som de boende bor i, samt återvinning. Jag har jobbat många år i den branschen med och för människor. Jag tycker också om att lösa problem! Efter en tid i styrelsen fick jag ett större ansvarsområde – utvecklingsgruppen, som består av Hyresgäst­föreningen och LudvikaHem.

- Jag har varit engagerad inom Hyresgäst­föreningen sedan 2012. Jag blev invald i utvecklingsgruppen 2013 och när LudvikaHems marknadschef och ansvarig för gröna ytor kom med i gruppen började det hända saker. Det gjorde uppdraget meningsfullt. På grund av att förtroendevalda flyttat med mera så blev jag vald till vice ordförande 2015.

- Inför årsmötet 2017 ställdes vi inför det faktum att ordföranden avsade sig sitt uppdrag och jag blev tillfrågad om att ta över ordförandeskapet. Efter en viss tvekan så accepterade jag med stor glädje. Jag har under de här åren haft ett bra samarbete med övriga styrelsemedlemmar och då i synnerhet vår sekreterare Maj-Lis Helg-Skog.

Vad ger det dig att vara förtroendevald i Hyresgäst­föreningen?

- Som jag sa så älskar jag att jobba med människor, lyssna på andra och se vad man kan göra gemensamt för att försöka lösa problem. Vi vill hitta lösningar, inte konflikter. Konflikter är så deprimerande. Om det känns positivt går det att känna glädje över det man gör, både från motparten och hyresgäster, samt grupper av hyresgäster. Och så tycker jag om att synas och höras.

Är det något du vill lyfta fram som du/ni har påverkat till det bättre?

- När det gäller inomhusmiljön är det inte så påtagligt, men utemiljön – den har vi jobbat mycket aktivt med. Vi har kunnat placera ut många gröna blomsterlådor. Hyresgästerna sköter själva om det som planterats och vi står för inköpen av plantor. Jag själv är extra aktiv i Sunnansjögruppen här. Vi har valt att odla i blomsterlådor i stället för pallkragar för att underlätta klippning av gräsmattor. Inför påsken i år köpte vi in, penséer och påskliljor, till 20 lådor. 

-  För två år sen startade boendeutvecklaren Cecilia Öhlund och jag tillsammans med LudvikaHem igång Huskurage efter en idé från Värmland. Huskurage kan jämföras med grannsamverkan. Vi har besökt bostadsområden i samverkan med polis, sociala myndigheten och kvinnojouren. Temat för träffarna har varit våld i nära relationer och hur man som granne kan hjälpa till för att förhindra och vid behov tillkalla hjälp. Vi har då pratat om att våld i hemmet är vanligt och att det sker i alla samhällsklasser. Via bildspel har vi redogjort för den statistik som är tillgänglig. Vi har också kunnat visa hur de sociala instanserna arbetar. Vi har haft förmånen att träffa engagerade människor som jobbar på fältet med frågorna men även mött hyresgäster som upplevt våldet i sin närhet. 

- Jag och Maj-Lis Helg-Skog har också varit engagerade för de hemlösa i Ludvika. Vi jobbade med tillfälliga boenden för en del av dem. När det gäller bostadslöshet löser många det genom trångboddhet. Det började med att Maj-Lis upptäckte en uteliggare i sin källare, via en insändare uppmärksammade vi problemet och efter en artikell och ett reportage i Dalaradion, började det hända saker. Vi träffade kommunalråden och kom via den vägen i kontakt med socialchefen och efter ett antal möte kunde de hemlösa för stunden hitta en fristad. Vi passar även på att tacka RIA i Ludvika för deras medverkan och kunskap om problemet.

- Sedan januari 2019 har vi drivet en kampanj i Ludvika mot utförsäljning av allmännyttan. Kampanjen kallar vi ”Öppna inte dörren” för utförsäljning. Vi bildade en grupp som har arbetat oerhört aktivt emot det. Flera har varit med. Och kampen är inte avgjord. Föreningsstyrelsen är också involverad. Frågan har lyfts till dem, Lillan Persson, boendeutvecklare som bistår styrelsen och Jenny Nordin, boendeutvecklare som bistår oss vid aktiviteter. Vi håller också på med en digital enkät. Det handlar om att få fler att engagera sig. Lokala Hyresgäst­föreningen Marnäs har lyckats få in fyra nya medlemmar i styrelsen som är pigga på att engagera sig.

- På Ludvika gård har vi fått kontakt med föräldrar som vill skapa aktiviteter De kontaktade oss om en av två lokaler som vi har på Ludvika gård. Slånbärsgården har varit stängd för verksamhet i flera år, så vi hjälptes vi åt att rusta upp lokalen och köpa in materiel. Tyvärr satte Corona stopp för verksamheten. Men vi ger inte upp, så fort Corona har gett med sig kör vi igång med disco, pysselkvällar och pensionärscafé.

Har du några tips till andra som vill förbättra sitt boende - hur kan de kan göra genom att engagera sig i Hyresgäst­föreningen?

- Det bästa är att ta kontakt med någon i styrelsen, så kan vi säkert hitta en gemensam lösning. Vi har jobbat mycket med en broschyr om hur man ska vara mot varandra. Vi började med att diskutera Boskolor inom Utvecklingsgruppen för två år sedan för att få att få en dialog med hyresgästerna kring frågor som handlar om ordning och reda i tvättstugan, grovsopshanteringen. I och med att LudvikaHem under 2019 började med att införa matavfallssortering så var det ett gyllene tillfälle att skapa en kväll om det. Vi fick ett 50-tal besökare som ville få information i ämnet.

- Boskolorna har genomförts i samarbete med bovärdarna och miljöansvarig på LudvikaHem. Vi har även haft en Boskola som byggde på konceptet Huskurage som samlade en hel del hyresgäster. Det är vår ambition att sprida detta vidare till fler områden. Teman för Boskolan kan vara så enkelt som att byta lysrör, säkringar och byter batteri eller trygghet. Vi har också spånat mycket kring hur vi skall nå ut med information till alla, på vissa områden talas det upp till fem eller sex språk och det är något problematiskt att få upp kallelser på alla språk. 

- Till sist vill jag ännu en gång återkomma till våra Gröna grupper som vi startat på fem olika områden och här har verkligen hyresgästerna kunnat handfast sätta sin prägel på sin gård via odlingslådor där det planterats blommor, jordgubbar och vinbär. Tänk att så lite kan sprida så mycket glädje och skapa så mycket gemensamhet.

Har Coronakrisen inneburit att ni gjort något annorlunda.

-  Vi har börjat med att ha styrelsemöte via telefon och tillsammans med LudvikaHem kollar vi upp om det är möjligt att göra en digital trygghetsvandring och att kunna köra en digital Boskola. Vi kommer också i juni försöka oss på att tillsammans med en lokal teatergrupp spela upp några scener ur Kontoret på en gård. Det hela kommer att filmas och sedan läggas upp på Youtube och Facebook.