Ordförande i region Mitt, Helena Frisk
Jessica Collin

Regionstyrelse region Mitt

Att vara en medlemsstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna.

Hyresgäst­föreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra uppdrag och de kallas förtroendevalda. Den högsta nivån i regionen är regionstyrelsen.

Ordförande

Helena Frisk

Ledamöter

Marianne Svensson
Eva Sten
Annika Häntilä
Anders Hördin
Mats Gustafsson
Pekka Ovaska
Katharina Sjöström
Thomas Berglund