Ordförande i region Mitt, Helena Frisk
Jessica Collin

Regionstyrelse region Mitt

Att vara en medlemsstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna.

Hyresgästföreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra uppdrag och de kallas förtroendevalda. Den högsta nivån i regionen är regionstyrelsen.

Ordförande

Helena Frisk

Ledamöter

Marianne Svensson
Eva Sten
Annika Häntilä
Anders Hördin
Mats Gustafsson
Pekka Ovaska
Katharina Sjöström
Thomas Berglund