hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Vi driver på för att få en bättre bostadspolitik

Insändare publicerad i Nerikes Allehanda den 21 februari

I en insändare (NA 13 feb) så undrar ”Bor i Örebro” hur hyres­förhandlingarna med de privata fastighetsägarna går till. Trots stora vinster så höjs hyran! Det är förstås en väldigt rimlig undran och det är sant att många av de privata aktörerna tjänar väldigt mycket pengar. 

Trots detta var det ändå många fastighetsägare som inför förhandlingarna om 2022 års hyror, hade förväntningar och krav på markant högre hyreshöjningsnivåer än de som vi tillslut enades om. Det är inte så att Fastighetsägarföreningen och många av de tongivande privata aktörerna ”bara” nöjer sig med att ”få” Öbos nivå. Däremot förstår nog de flesta av de mest pådrivande aktörerna från fastighetsägarsidan att utfallet i hyresnämnden (om förhandlingen skulle stranda) med väldigt stor sannolikhet skulle följa de förhandlingsresultat som vid tillfället är klara på orten och då väger givetvis resultatet i förhandlingarna med ÖBO tämligen tungt.

En viktig faktor i hyres­förhandlingarna inför 2022 har varit stora kostnadsökningar som fastighetsägarna inte kan undvika. Det gäller t ex el, vatten och sopavgifter.

Men givetvis har vi från Hyresgäst­föreningen all respekt för att 1,9 procent är en stor hyreshöjning. Vi kämpade för klart lägre nivåer än så. Hyrorna är för höga både i Örebro och på andra orter. Vi skulle mycket gärna se att hyreslagstiftningen, som till stor del sätter ramarna för hyres­förhandlingarna, skulle ge oss och hyresgästerna en starkare position. Vi ser också att det behövs andra bostadspolitiska beslut. Till exempel så skulle kraftiga insatser behöva göras för att det ska produceras nya bostäder med rimliga hyror. Bostadsbristen ökar givetvis fastighetsägarnas möjlighet att ta ut högre hyror. 

Hyresgäst­föreningen kommer därför fortsätta att driva på för en bostadspolitik som stärker hyresgästernas ställning och möjligheter och givetvis kommer vi att motarbeta alla krav på förändringar som skulle ytterligare öka fastighetsägarnas möjligheter att höja hyrorna. Därför kommer vi fortsätta säga NEJ till införande av marknadshyror.

Lars Bjurström
Ordförande Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg

Här klicka här så kan du läsa insändaren som var i NA den 13 februari

https://www.na.se/2022-02-13/hoga-vinster-pa-hyror-i-orebro