Öbos huvudkontor
Lars Bjurström

Sälj inte ut Öbos lägenheter

Kommunens styrande partier verkar mest se sitt allmännyttiga bostadsföretag som en kassako som årligen ska skicka många miljoner till kommunen. De styrande partierna har nu klubbat igenom ett beslut i kommunfullmäktige om att Öbo åter ska sälja ut bostäder.

Örebro behöver ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att erbjuda bostäder för alla behov till rimliga kostnader. Ett allmännyttigt bostadsföretag som genom sitt agerande ger oss alla en bättre bostadsmarknad och så att vi åter kan påstå att vi har en social bostadspolitik.

Tyvärr verkar kommunens styrande partier mest se sitt allmännyttiga bostadsföretag som en kassako som årligen ska skicka många miljoner till kommunen. Nu har de styrande partierna, helt utan någon öppen diskussion, klubbat igenom ett beslut i kommunfullmäktige om att Öbo åter ska sälja ut bostäder. Ett viktigt skäl som anges i beslutet är just att Öbo ska kunna fortsätta dela ut pengar till kommunen.

Det ”råkar” nu vara ganska exakt tio år sedan Öbo sålde lägenheter till tre privata fastighetsägare. Lägenheterna ligger i Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Trots kraftiga protester från hyresgästerna och varningar för konsekvenserna av en försäljning från Hyresgäst­föreningen valde den dåvarande politiska majoriteten i Örebro att sälja. Nu, när tio år gått, så visar det sig att alla varningar var befogade och att det snarast blivit värre än befarat. Bland de som protesterade då, 2010, fanns Socialdemokraterna som numera tycks ha ändrat sig.

Kommunen framhöll att försäljningen skulle ge stora ekonomiska fördelar och att de nya ägarna skulle komma med nya idéer som skulle bidra till områdenas utveckling. Hyresgäst­föreningen frågasatte dessa påståenden och idag kan många hyresgäster vittna om en utveckling som gått åt motsatt håll. Enligt en hyresgästenkät som genomfördes något år efter försäljningen uppgav mindre än 20 % av hyresgästerna hos en av de nya fastighetsägarna (Västerstaden) att deras hyresvärd var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för Öbo var 78 %.

ÖBO hävdade att de sålde till seriösa fastighetsägare som hade en långsiktig strategi för sitt ägande och förvaltning. Nu, efter tio år kan vi se vad som hänt i verkligheten. Samtliga lägenheter i Brickebacken och Varberga, totalt över 600 lägenheter, har köpts av Victoria Park. Victoria Park är ett företag som har som idé att köpa upp lägenheter med rimliga hyror och så snabbt som möjligt driva upp hyresnivåerna. När en lägenhet blir tom river de ut den helt och ersätter med nytt material trots att det oftast är bra lägenheter som många skulle vilja hyra. Hyran höjs med flera tusen i månaden.

Ingen har kunnat påvisa några fördelar med försäljningen varken för hyresgästerna eller för Öbo och dess ägare, Örebro kommun. Nu kan vi också se att affären inte gav några ekonomiska fördelar.

Vi trodde, och hoppas fortfarande, att alla nu lärt sig av dessa misslyckade utförsäljningar. Lärt sig att de som köper vill tjäna pengar och att alla andra blir förlorare, framförallt hyresgästerna.

Sedan några år har vi stor brist på bostäder, särskilt hyresrätter med rimliga hyror och hyresnivåerna fortsätter att pressas uppåt, inte minst genom att fler lägenheter köps upp av riskkapitalister. Dessutom finns hotet att marknadshyror införs. Därför behöver vi ett starkt och välfungerade allmännyttigt bostadsföretag i Örebro och då är förstås utförsäljningar helt fel väg att gå.

Sälj inte ut Öbos lägenheter utan återkalla beslutet i kommunfullmäktige!

Dan Hersan, ordförande Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg
Lars Bjurström, vice ordförande Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg