Hus som eventuellt kan komma att säljas
Lars Bjurström

Risk att hyrorna blir högre om Öbo säljer

Det kan låta enkelt och självklart att en försäljning av 1000 lägenheter gör det lättare för Öbo att bygga nytt. Kruxet med detta är dock att kommunledningen kräver att Öbo ska leverera en avkastning på 3,75 procent på det egna kapitalet, lite förenklat kan det beskrivas som att räntan på nya lägenheter blir mer än tre gånger så hög som om Öbo istället skulle låna till investeringen.

Nu har Kenneth Handberg (S) kommunalråd i Örebro, kommit ut och försöker förklara varför Öbo ska sälja cirka 1 000 lägenheter. Han har inte svarat på vår debattartikel (NA 2 dec) men har låtit sig bli intervjuad. Hans förklaringar håller dock inte. Öbo har en stark ekonomisk ställning och behöver inte alls sälja för att kunna bygga nytt och dessutom riskerar en försäljning att leda till att hyrorna ökar ännu mer.

Handberg säger nu att Öbo är i stort behov av kapital och därför ska sälja. Det stämmer förstås att kapital i meningen kontanta pengar kommer att öka vid en försäljning men det är ett svagt argument särskilt med tanke på de andra effekter en försäljning innebär. Det är nu ganska exakt tio år sedan en liknande försäljning genomfördes. Då var Socialdemokraterna och inte minst Handberg själv emot en försäljning. Kanske tycker Handberg nu att den tidigare utförsäljningen var rätt. Visserligen var det en dålig affär och hyresgästerna drabbades men det ”frigjorde” kapital och det verkar vara just det som Handberg nu är ute efter.

Det kan låta enkelt och självklart att en försäljning av 1000 lägenheter gör det lättare för Öbo att bygga nytt. Men så enkelt är det inte. Säljer Öbo lägenheter med vinst så ökar visserligen det synliga egna kapital. Kruxet med detta är dock att kommunledningen kräver att Öbo ska leverera en avkastning på 3,75 procent på just det synliga egna kapitalet, lite förenklat kan det beskrivas som att räntan på nya lägenheter blir mer än tre gånger så hög som om Öbo istället skulle låna till investeringen.

Kenneth Handberg framför (NA 18 dec) att hyran kan hållas lägre om Öbo säljer fastigheter. Hur ska det fungera med nuvarande lagstiftning och de krav som kommunen har på Öbo. Risken är ju uppenbar att det blir precis tvärtom.

I intervjun i NA säger Kenneth Handberg ”Det finns många bra hyresvärdar, och Öbo måste ta ett stort ansvar för vem man säljer till. Vi vill undvika kortsiktiga ägare som sedan säljer vidare”. Det är nästan ordagrant samma besked som gavs för tio år sedan. Nu, efter tio år kan vi se vad som hänt i verkligheten. Samtliga lägenheter i Brickebacken och Varberga, totalt över 600 har sålts vidare till Victoria Park. Victoria Park är ett företag som har som idé att köpa upp lägenheter med rimliga hyror och så snabbt som möjligt driva upp hyresnivåerna. Över 70 procent av lägenheterna som såldes 2010 har alltså sålts vidare av dem som då ansågs vara ”seriösa och långsiktiga ägare”. Därför är det förstås väldigt befogat att fråga: Hur kan Kenneth Handberg garantera att lägenheterna som nu ska säljas inte snabbt säljs vidare?

Min och Hyresgäst­föreningens protester mot en utförsäljning har förstås sin grund i att vi vill slå vakt om ett starkt allmännyttigt företag i Örebro som har ett stort och brett utbud av bostäder till rimliga hyror. Lägenheter som alla kan efterfråga och erbjuds på lika villkor utan kompisköer och risker för diskriminering. Örebros bostadsmarknad behövs ett starkt allmännyttigt bostadsföretag som framförallt drivs för att alla ska ha rätt till en bra bostad inte för att leverera vinster.

Därför kräver vi också mer av Öbo och kommunen. Det allmännyttiga syftet måste bli starkare och vinsten ska inte få styra. Kommunens krav på avkastning och utdelning är ett besvärande exempel på hur det allmännyttiga syftet har försvagats.

Lars Bjurström, vice ordförande i Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg