hus
Lars Bjurström

Fastighetsägarföreningen vill ha högre hyror

När Fastighetsägarföreningen uttalar sitt stöd för att Öbo ska sälja ut lägenheter så framgår tydligt att deras drivkraft är att hyrorna ska upp.

I ett inlägg (NA Debatt 20/1) så försvarar de privata fastighetsägarna, genom Peter Sörman, att Öbo ska sälja ut bortåt tusen lägenheter. Fastighetsägarnas huvudbudskap är att det bra med högre hyror. Att hyrorna blir högre är en av riskerna med en utförsäljning. Den här gången är deras argument att Öbo är ett företag med för lite kapital och därför behöver sälja för att klara framtida åtaganden.

Den korrekta bilden av Öbo är en annan. Öbos fastigheter/lägenheter är värderade till 28,5 miljarder och lånen uppgår till cirka 7 miljarder (årsredovisningen 2019). Ett så starkt företag behöver inte sälja för att kunna expandera eller för att kunna underhålla och renovera. Öbos ekonomi har i hög grad byggts upp av hyresgästernas månatliga hyresinbetalningar.

Att de privata fastighetsägarna argumenterar för högre hyror och utförsäljningar av allmännyttiga bostäder är helt väntat. Och Peter Sörman försöker verkligen inte dölja vilka intressen de driver. Bra att vi får bekräftat att om de privata fastighetsägarna får större inflytande över bostadspolitiken så blir det högre hyror. Bättre argument för en stor allmännytta och en aktiv Hyresgäst­förening finns väl knappast.

Men i sin argumentation går Peter Sörman verkligen vilse. Han beskriver Hyresgäst­föreningens förhandlingsrätt som en ”vetorätt”.  Sanningen är att hyresgäst­föreningen definitivt inte har vetorätt och dessvärre är förhandlingsrätten försvagad sedan 10 år tillbaka.

Fastighetsägarföreningen vill hävda att en försäljning ökar Öbos möjligheter att bygga nytt. Men om Fastighetsägarföreningen tycker att det är viktigt att bygga nya bostäder så är det ju konstigt att de motsatt sig det statliga investerings­stödet som ska underlätta nybyggnation. Men det är ju inte nybyggnation de vill ha utan framförallt högre hyror.

”Ett seriöst fastighetsägande bygger på långsiktighet” skriver Peter Sörman men han låter bli att kommentera de stora fastighetsförsäljningar som Öbo gjorde 2010. Då såldes cirka 800 lägenheter i fyra områden och tre av de områdena såldes vidare efter några år och i samtliga fall till företaget Victoria Park. Victoria Park är ett företag som så snabbt som möjligt vill höja hyrorna. När en lägenhet blir tom river de ut den helt och ersätter med nytt material trots att det oftast är bra lägenheter som många skulle vilja hyra. Hyran höjs med flera tusen i månaden.

Från Hyresgäst­föreningen har vi skrivit två debattartiklar (2/12 och 11/1) om förslaget att sälja Öbo-lägenheter där vi förväntat oss svar från kommunledningen som dessvärre inte kommit. Det är intressant att det är de privata fastighetsägarna som nu ”ställer upp” och försvarar beslutet.

Lars Bjurström
Vice ordförande i Hyresgäst­föreningen Örebro-Lekeberg
(Publicerad i NA 4/2)